Eva Logo
1 december 2015 in Geloof

Creatief bidden

Met een groep kinderen: Vergeving met bruistabletten

Neem een kan met water en een paar vitaminebruistabletten. Breek ze eventueel in vieren, dan zijn ze minder groot. Moedig kinderen aan om te denken aan iemand die ze willen vergeven. Praat erover dat als we pijn hebben of boos zijn dit ons ook pijn doet, maar dat we God kunnen vragen om ons te helpen deze gevoelens los te laten. Stop het tablet in het water en laat de kinderen zich voorstellen dat ze God vragen om hen te helpen vergeven. Zodra de bubbels vanaf het tablet komen, stel je voor de gevoelens van pijn aan God te geven.

Het duurt even voordat de tabletten oplossen, wat ook aangeeft dat het soms langer duurt om te vergeven. Het water zal misschien ook iets van kleur veranderd zijn, wat laat zien dat het niet is alsof dat wat jou heeft gekwetst, nooit heeft plaatsgevonden. Het is alleen veranderd door God. 

(Bron: flamecreativekids.blogspot.com)  

ACTS

Een handig gebedskapstokje van vier letters van onze Engelse broeders en zusters:

A: Adoration. Tijd doorbrengen in aanbidding. Luister naar je favoriete aanbiddingsmuziek, schrijf een Psalm, schrijf iets op of kies een Bijbelse figuur of een recent antwoord op je gebed om je te laten inspireren.

C: Confession. Vraag de Heilige Geest of Hij het je wil laten zien wanneer je hebt gezondigd of Gods liefde in de wind hebt geslagen. Misschien vind je het fijn om de woorden van Psalm 139:23-24 te bidden. Belijd wat je te binnen schiet en vraag de Heilige Geest of Hij je wil helpen om in de toekomst je gedrag te veranderen.

T: Thanksgiving. Denk, spreek uit of schrijf een lijst van mooie dingen in je leven van vandaag op en dank God voor deze dingen.

S: Supplication. Een ouderwets Engels woord voor smeken. Wat hebben jij, je familie, je kerk, je stad, je land nodig? Vraag God in deze situaties in te grijpen.

(Bron: 24-7prayer.com)

Middelpunt

Ga met je gezin of huisgenoten eenmaal per week zitten. Kies iemand in de groep voor wie jullie gaan bidden. Vraag waar hij/haar gebed voor wil en laat iedereen voor hem of haar bidden. Een mooie manier om dichter naar elkaar toe te groeien, elkaar te bemoedigen en op de hoogte te blijven van wat de ander nodig heeft.

(Bron: prayeronline.org)

Gebedskamer

Ga op zoek naar een plek in je huis die je kunt omtoveren tot ‘gebedskamer’. Als je geen kamer overhebt, maak dan een gebedshoekje. Richt dat in met een comfortabele stoel, een gedimd lampje, een afbeelding van Jezus, een mandje met een bijbel, gebedspunten op papier en bijbelse beloften en bemoedigingen.

(Bron: prayeronline.org)

Vlechten

Neem drie repen stof. Bedenk bij elke reep iets waar je je zorgen over maakt of juist iets waar je dankbaar voor bent. Bevestig de repen aan een waslijn of aan de muur en begin te vlechten. Terwijl je vlecht, bid je voor deze drie dingen.

(Bron: rethinkingyouthministry.com)

Aanbiddings-stoelendans met A4’tjes

Leuk om met een groep kinderen te doen: God spelenderwijs aanbidden. In de groep wordt aan ieder kind de vraag gesteld: "Wat vind jij speciaal aan God?" Elk antwoord wordt op een vel papier geschreven. Deze A4’tjes worden op de grond in de ruimte verspreid. Er wordt muziek gespeeld en de groep moet door de kamer lopen. Zodra de muziek stopt, moet iedereen een blaadje pakken en hardop roepen wat er staat. Elke keer wordt er een blaadje weggehaald. De persoon die geen blaadje heeft, is dan af.

Na afloop delen we de blaadjes weer uit en vragen we iedereen om in een groepsgebed God persoonlijk te danken voor wat er op het blaadje staat dat hij of zij gekregen heeft.

(Bron: Creatiefgebed.nl)

Wees vriendelijk

Terloopse daden van liefde zijn een simpele manier om bidden praktisch en positief te maken. Het kan onze focus weghalen van onze eigen behoeften, en ons richten op anderen. Daden van liefde kunnen groot of klein zijn, wees je slechts bewust van de mensen en situaties om je heen. Beleef er plezier aan door manieren te bedenken om hen te zegenen. Je kunt dit proberen:

• De afwas doen en bidden dat je huisgenoten schone handen en een rein hart mogen hebben.

• Iemand op een lunch trakteren en bidden dat je liefde en aandacht die van Jezus reflecteert.

• Iemand anoniem chocola of bloemen sturen en bidden dat diegene beter begrijpt hoeveel God van hem/haar houdt.

• De koffie betalen voor degene die achter je in de rij staat en hem zegenen met vreugde.

• Iets te eten neerzetten naast een slapende dakloze en bidden dat de Vader voorziet in wat hij nodig heeft.

• Iemand helpen die moeite heeft om zware bagage te sjouwen en bidden dat hij of zij het zachte juk van Jezus leert kennen (Matt 11:30)

(Bron: 24-7prayer.com)

Opengaande bloemen

Knip bloemen uit papier. Kleur ze eventueel met potlood. In het hart van de bloem schrijf je een kort gebed of de naam van een persoon voor wie je wilt bidden. Vouw de bloemblaadjes voorzichtig dicht en leg de dichtgevouwen bloem in een schoteltje met water. Binnen dertig seconden vouwt de bloem zich open en wordt het gebed zichtbaar. Dit idee komt van Matthijs Vlaardingerbroek: “Op dezelfde wijze mogen wij weten dat de Here God ons gebed wil verhoren, zelfs al zien wij alleen maar dichtgevouwen blaadjes.”

(Bron: Creatiefgebed.nl)