Eva Logo
30 maart 2016 in Geloof

Ik twijfel: 'Bestaat God wel?'

Soms lijkt het alsof je geloof is weggeslagen: de twijfel overheerst. Misschien ben je wel christelijk opgevoed, maar twijfel je eraan of God bestaat. Of ben je zo teleurgesteld, dat je twijfelt of God wel goed is. Drie twijfelaars vertellen. Predikant Bram Beute reageert.

“Ik weet uit eigen ervaring wat het is om te twijfelen aan Gods bestaan, zijn goedheid en zijn zorg. Ik ben daarin wel verder gekomen, maar ieder mens moet daarin zijn eigen weg gaan,” zegt Bram Beute. Hij is ‘nota bene’ predikant, maar gaat zijn eigen twijfels niet uit de weg. Integendeel, hij heeft er een boek over geschreven: Ik geloof, geloof ik. Hij ontmoet niet altijd begrip bij christenen voor twijfels en vragen.

Twijfel in de Bijbel

Soms klinkt het: ‘Je moet gewoon geloven wat God zegt in de Bijbel.’ Want daaraan twijfelen is twijfelen aan Gods gezag en dat is gevaarlijk. Bram: “Ik heb geleerd hoe in de Bijbel met vragen en twijfels wordt omgegaan en dat is vaak anders dan hoe wij in de kerk reageren. Mensen als David, Jeremia, Mozes, Job en de discipelen twijfelden. Maar zij konden hun diepe vragen aan God stellen en kwamen, zonder dat ze concrete antwoorden kregen, tot rust.” 

Tips bij twijfel (Uit: Ik geloof, geloof ik van Bram Beute)

1. Volgens Luther is het normaal dat een gelovige door twijfel wordt aangevochten. Juist die aanvechting kan ervoor zorgen dat je steun gaat zoeken bij God en Hem beter leert kennen.

2. Als je je vragen onder ogen ziet, kun je er ontspannen mee omgaan. Je hoeft je niet zekerder of geloviger voor te doen dan je bent. Je kan gewoon toegeven dat je het ook niet zeker weet en dat geeft juist ruimte om te geloven.

3. Het kunnen bestaan voor God met je vragen en twijfels is belangrijker dan het krijgen van antwoord. Dat geeft rust. Job sprak zich uit, maar werd er door God niet op afgerekend. In de Bijbel is er volop ruimte voor mensen die twijfelen en klagen. Gun jezelf ook die ruimte en leg alles voor aan God. 

4. Zoek mensen om je heen die kunnen luisteren naar jouw vragen en niet meteen met antwoorden komen. Ook dat geeft rust, waarbij er ruimte kan zijn om opnieuw te ontdekken. 

5. Het heeft niet zoveel zin om te zeggen dat je niet mag twijfelen. Zoals geloven iets is wat je overkomt, zo is dat ook bij twijfel. Je kiest er niet voor, maar het gebeurt, zonder dat het buiten je om gaat. Tegelijk worden in de Bijbel mensen, ondanks hun onzekerheden en twijfels, opgeroepen voor God te kiezen en zich aan Hem toe te vertrouwen.

6. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus is gekomen voor mensen die zich realiseren dat ze uiteindelijk zichzelf niet kunnen redden. Als je het niet meer weet: Hij wel. Geloven betekent met lege handen staan, zodat God ze kan vullen. Vertel Hem niet hoe Hij je lege handen zou moeten vullen, maar laat Hem zelf bepalen hoe en wat.

'Door God vast te leggen raak je het zicht op Hem kwijt'

7. Realiseer je dat God wel eens heel anders kan zijn dan je denkt. Probeer geen controle over Hem te hebben door een beeld, een naam, ritueel of leer. Door God vast te leggen raak je het zicht op Hem kwijt. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien (Hebreeën 11). Geloven betekent deze wereld willen zien als Gods wereld, waarin Hij aanwezig is en aan het werk is. Als je zo om je heen kijkt, ga je God als het ware aan zijn handtekening herkennen. Als je weet waar je op moet letten kun je op sommige momenten meer van Hem zien en ervaren.

8. Wonderen zorgen niet automatisch voor vertrouwen. Als je God wilt ervaren is je richten op wonderen te beperkt. De meeste christenen kijken dan ook verder. Ze komen vaak met persoonlijke ervaringen. Moeilijke momenten waarop ze Gods aanwezigheid merkten. Of juiste mooie gebeurtenissen waarin ze Gods liefde zagen. 

9. In gebed kun je alles uitspreken, maar laat er ook een moment van stilte zijn waarop God zelf kan spreken. Dan kun je, als je je ogen weer opent, de wereld wellicht een klein beetje anders zien. 

10. Wat je ook gaat doen, waarheen je ook gaat, wat je ook meemaakt, God gaat met je mee.    

Meer lezen, twijfelen én ontdekken? Klik hier.