Eva Logo
25 oktober 2016 in Geloof

Eva spiegelt: past de kerk in een nieuw jasje?

Geloven, maar niet op een standaard manier. Dat wordt steeds meer de trend in Nederland, zoals je ook al kon lezen in Eva 9. In Amsterdam vind je onder andere het Kleiklooster en Heilig Vuur West. Beide initiatieven zijn opgezet door echte pioniers: Johannes van den Akker en Margrietha Reinders.

Klooster in een flatgebouw

Johannes van den Akker vertelt over het Kleiklooster in Amsterdam:
“Wij noemen onszelf een klooster, het Kleiklooster. Ons klooster is gevestigd in de flat Kleiburg in Amsterdam Bijlmer, vandaar ook de naam. We zijn een leefgemeenschap met een kapel, gastenkamers en een buurtkamer voor de buurt. Dit was een droom van mijn vrouw Joanne en mij.”

Klooster in een flat
“We zijn een leefgemeenschap die bestaat uit een vaste groep van vijf huishoudens. We leven met elkaar samen en dragen zorg voor tijdelijke bewoners. Bewoners zijn mensen die onderdak nodig hebben, die van de straat komen of uit een andere zorginstelling. Zij wonen een aantal maanden bij ons. Op dit moment woont er een moeder die op straat was gezet met twee kinderen en twee vrouwen die uit een beschermde zorgomgeving komen en straks hopelijk zelfstandig kunnen wonen.”

Samenkomst
“Wij hebben kapelviering, ofwel het avondgebed. We bidden elke dag een halfuur in een simpele setting. Er wordt stilgestaan bij wat er die dag gebeurd is. Het ritme van elk avondgebed om 21:00 uur geeft een mooie structuur en basis aan het leven dat we leiden. Gebed en gastvrijheid zijn in goede balans. De bijeenkomst lijkt op de gemeenschap van Taizé. We houden stilte, bidden, lezen de (bijbel)tekst van de dag (volgens Taizé-rooster) en zingen één of meerdere liederen.”

Tip
“Vertaal de geloofsbelijdenis (https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis) die je normaal uitspreekt naar een agenda. Schrijf in plaats van je belijdenis actiepunten in je agenda. Zo worden het acties in plaats van slechts uitspraken. Wij hebben onze wens (het Kleiklooster) omgezet in het realiseren ervan. Dan gaat je geloof veel meer leven.”

Bijbellezen in een buurtcafé

Margrietha Reinders vertelt over Heilig Vuur West in Amsterdam:
“Heilig Vuur West is uitgezonden vanuit de PKN en de Protestantse Kerk Amsterdam in 2009 om aan gemeentestichting te doen. We zijn een christelijke pioniergemeenschap in de wijk waar de kerk haar deuren heeft gesloten. De bedoeling is dat het evangelie blijft klinken in de buurt. Dat doen we op een manier die in verbinding staat met de buurt.”

Amsterdam West
“In Amsterdam West wonen veel oudere mensen, maar de laatste jaren ook steeds meer jonge gezinnen en starters. Er is daardoor sprake van een maatschappelijke tweedeling. Opvallend veel mensen zijn alleenstaand. Er is ook veel sprake van psychische problematiek, zoals eenzaamheid en depressiviteit. Mensen willen graag perspectief in hun leven zien en willen beseffen dat het leven zin heeft.”

Samenkomsten voor iedereen
“Alle samenkomsten zijn gericht op mensen die niets van God weten. Ook voor hen moet het begrijpelijk zijn. We lezen bijvoorbeeld uit de Bijbel in een buurtcafé en we hebben elke zondagmiddag een interactieve viering met aansluitend een maaltijd.”