Eva Logo
27 oktober 2016 in Geloof

Laat het regenen! Bijbelstudie over verandering

Herken je dat, dat je graag met God zou willen praten, maar dat er dingen tussen jou en Hem in lijken te staan? Wat een bemoediging dat onze onvolkomenheden er niet meer toe doen! Jezus pleit voor ons en de Heilige Geest woont in ons, werkt met zijn kracht door ons heen en maakt het onmogelijke mogelijk.

Doorfluistertje. Een kinderspelletje dat eindeloos leuk blijft. Je gaat in een rij naast elkaar staan en fluistert beurtelings een lange, ingewikkelde zin bij elkaar in de oren. Reken maar dat vooral kinderen stiekem hun best doen om ervoor te zorgen dat de zin níet goed overkomt. 

Als ik naar de tekst uit 2 Korintiërs 3:18 kijk, moet ik een beetje aan dat spelletje denken. Tussen God en mij ontstaan regelmatig barrières die mijn blik op Hem vertroebelen. Onbeleden zonden. Zorgen, waarbij ik eindeloos in cirkeltjes ronddraai zonder Hem erbij te betrekken. Of schuldgevoelens die me ervan weerhouden Hem recht aan te kijken. De apostel Paulus vergelijkt het met een sluier die ons belemmert God volkomen te zien zoals Hij is.

Gemopperd tegen God

Je hebt vast wel eens gehoord dat 2 Korintiërs 3:18 verwijst naar een tekst uit het Oude Testament. Mozes is daar tussenpersoon tussen God en het volk Israël. Nadat Mozes naar God heeft geluisterd, straalt zijn gelaat zo dat het met een sluier bedekt moet worden. En dan nog raken de Israëlieten bijna verblind (Exodus 33:11). Wat is ons leven nu anders! Dankzij Jezus’ opstanding wil God die sluier, alle barrières tussen Hem en ons, wegtrekken. Waar bij de Israëlieten geen direct contact met Jahweh mogelijk was, mogen wij direct in zijn nabijheid zijn. Onze onvolkomenheden doen er niet meer toe. Jezus pleit voor ons en de Heilige Geest woont in ons, werkt met zijn kracht door ons heen en maakt het onmogelijke mogelijk (vers 6).

Soms, als ik christelijke zelfhulpboeken lees, zie ik voorbeelden van het werk van de Heilige Geest. Dan gaat het over mensen die complete kerken hebben gesticht, een weeshuis in Zuid-Amerika hebben gebouwd of moedig omgingen met zware ziekte. Maar Gods belofte is niet voor een select groepje sterke, opvallende mensen die iets bijzonders meemaken. Paulus heeft het over ‘wij allen’: het is voor ons allemaal! Als je een beetje op mij lijkt, ben je geen leiderstype die grootse projecten uit de grond stampt. Misschien vraag je je soms af hoe God door jou heen kan stralen. Ik heb weleens tegen God gemopperd dat ik graag een sterkere vrouw wilde zijn. Totdat Hij me op een dag duidelijk maakte dat ik niet sterk hoef te zijn, maar mag volgen. Hem volgen. God werkt door zwakheid heen. Zijn glorie was zichtbaar in de littekens van Jezus.

Ongemerkt een Friese tongval

De Spaanse Teresa van Avila verlangde naar een dieper contact met God, maar worstelde ook enorm met haar tekortkomingen. Tot ze zich tijdens een ingrijpende ontmoeting met Jezus realiseerde dat God bij haar was, ondanks haar onvolkomenheden. Ze vergeleek haar geestelijke weg met het besproeien van een tuin: “Je kunt water uit een put te halen, wat veel inspanning vergt. Of je kunt met een scheprad en bakken het water draaiend omhoog brengen.” Dat tweede gaat al makkelijker, met meer effect. Maar: “Wanneer het ten slotte veel regent, besproeit de Heer zelf de tuin zonder enige moeite van onze kant. En dit is ontegensprekelijk het beste.”

We hoeven niet ingewikkeld te doen. Het enige wat God van ons vraagt, is onszelf. Dat we zijn nabijheid zoeken en genieten van Hem. Ik moet denken aan mijn schoonzus en zwager, die al jarenlang in Friesland wonen. Door een intense omgang met Friezen heeft met name mijn schoonzusje ongemerkt een Friese tongval gekregen. Wij mogen de ‘tongval’ van Jezus ontvangen, als we dagelijks met Hem optrekken. De tongval van belangeloze liefde, geduld, blijdschap enzovoorts. Als we Hem laten regenen, gaan we vanzelf bloeien!

Aan de slag

Lezen:

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.”

2 Korintiërs 3:18

 

Vragen 

•    Als je bovenstaande tekst leest, welk woord valt jou dan het meest op?

•    Waarom blijft juist dat woord hangen?

•    Wat zegt dit over het beeld dat je van God hebt?

•    In welk opzicht verlang je in het bijzonder naar Gods verandering in jouw leven?

 

Gebed

Lieve, trouwe Vader

U bent liefde.

U hebt nooit gewild dat er een scheiding zou zijn

tussen U en mij

Dank U wel dat U de weg hebt geopend

door Jezus.

Wilt U mij van binnenuit veranderen

door Uw Geest.

 

Amen

 

Opdracht

Neem pen en papier en zoek een rustig plekje. Schrijf eens op welke ‘sluiers’ er op dit moment tussen God en jou in lijken te staan. Dank God dat er niets is dat Hem ervan weerhoudt om van jou te houden. Verscheur het briefje.