Eva Logo
20 februari 2017 in Geloof

(Aan)bidden zonder lijstje!

In mijn tienertijd ontbeet ik ’s morgens alleen met mijn vader: het is een herinnering waar ik met veel liefde en warmte op terugkijk. Er werd niet veel gezegd. Er was rust, een kopje thee en wat aanmoediging voor de dag die voor me lag. Ik mocht gewoon ‘zijn’.

Bij het lezen van de opening van het Onze Vader komt dan ook direct het beeld van mijn lieve aardse vader bij me naar boven. Ik zie ons nog samen aan tafel zitten in alle vroegte. Het is voor mij een mooi beeld van hoe ik in Gods aanwezigheid rust en blijdschap mag ervaren. Blijkbaar mag ik op die voet van vertrouwelijkheid spreken met God. Want dat is wat Jezus zijn discipelen voorhoudt als Hij ze leert bidden. Ze hoeven hun gebed niet met een afstandelijke formule te beginnen. Nee, Jezus zelf nodigt hen uit om God vertrouwelijk aan te spreken, op de manier waarop Hijzelf ook met de Vader spreekt. Dat vertrouwelijke begin zet de toon van het gebed. In het paradijs, voor de zondeval, lezen we ook dat Adam en Eva wandelden en spraken met God. Waarover hadden ze het ? In ieder geval niet over allerhande dagelijkse problemen, want die waren er nog niet. Ze spraken vast met God van hart tot hart over van alles en nog wat, misschien wel over de giraf die ze tegenkwamen. Voor ons wel moeilijk voor te stellen, omdat problemen en zonden zo onlosmakelijk deel uit maken van onze werkelijkheid.

Als ik eerlijk ben, merk ik bij mezelf dat m’n bidden snel een veredeld boodschappenlijstje wordt met wensen en mensen die ik dringend onder Gods aandacht breng. ‘Heer, U snapt toch wel dat dit nodig is en dat het zo echt niet langer kan? Als U wilt ingrijpen, heel graag!’

Masterclass bidden

Nu is daar in principe niets mis mee. We mogen onze wensen en smekingen aan God voorleggen (Fil. 4:6). Tim Keller zegt in zijn boek Bidden – Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God dat gebed draait om intimiteit en ontzag. En dat het Onze Vader ons de masterclass bidden biedt. “Jezus geeft met het Onze Vader een sleutel waarmee we de complete rijkdom van gebed mogen ontsluiten.” Eigenlijk komen alle vormen van gebed in het Onze Vader voorbij.

Maar waarom bidden we eigenlijk? Voordat we iets gezegd hebben, weet God toch al wat we willen zeggen? Waarom zouden we dan nog bidden? Waarom verlangt God ernaar dat we tot Hem bidden?

Ons gebed gaat niet in de eerst plaats om wat we nodig hebben, maar om God zelf. Het doel is dat we groeien in vertrouwelijkheid met Hem. Wanneer we gebed als levensstijl adopteren, groeit onze relatie met God, daar mogen we op vertrouwen. Maar daar hebben we wel Gods hulp bij nodig, want bidden is nog niet zo eenvoudig.

De aanhef ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’ wordt niet voor niets gevolgd door de zin ‘Uw naam worde geheiligd’:  dus met het aanbidden van God. ‘God is God and I’m not’ las ik eens ergens. Als we God eerst aanbidden, ontvangen we de juiste houding. Als we zo God benaderen, betekent dat een wereld van verschil. In plaats van te beginnen met onze problemen, spreken we eerst uit wie God is, dat Hij heilig is en betrouwbaar en dat Hij van ons houdt. Er staan daarnaast ook zoveel beloftes in de Bijbel: dat God goede daden voor ons heeft voorbereid, dat Hij plannen met ons heeft. Als we onszelf in gebed daaraan herinneren, bidden we niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. En dan mogen we door Gods ogen naar onze problemen kijken. 

Doe je al mee met de Eva Prayer Course? Je kunt je aanmelden op deze pagina!

Sleutelvers:

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden’ – Matteüs 6:9

Vragen:

·      Waar denk jij aan bij het woord ‘aanbidding’?

·      Hoe vertrouwelijk wil je met God zijn?

·      Staat er iets die vertrouwelijkheid in de weg?

Video

Mooi om te beluisteren: het lied Good Father van Chris Tomlin.