Eva Logo
23 februari 2017 in Geloof

Gebedspastoraat | 'Ook je familiegeschiedenis en onhebbelijke karaktertrekken bij Jezus brengen'

Stel, je hebt het opvliegende karakter van je vader en opa geërfd, of je ziet bij je dochtertje dat ze net zo angstig is aangelegd als jij vroeger was. Heeft het zin om hier voor te (laten) bidden, of moet je je neerleggen bij hoe je nu eenmaal in elkaar zit? Welke rol speelt gebedspastoraat?

"Onze zoon mopperde en zeurde veel, wat we herkenden van zijn opa." vertelt Lammy Dekkers, pastoraal werkster en inmiddels ervaren in het ‘doorbidden van generaties’ en het afrekenen met negatieve familiepatronen. Lammy vervolgt: "Wij reageerden met: "Houd toch eens op, je lijkt opa wel!" Op een gegeven moment begon hij te huilen en riep: "Jullie maken mij als opa!" Toen dacht ik: oei, dit doen we verkeerd. We drukken een stempel op hem. Ik heb hem toen gezegd: "Jij gaat niet op opa lijken, maar op de Here Jezus. Kom, we bidden ervoor." 

Lammy vertelt hoe zij en haar man Cor, ook al jaren actief in gebedspastoraat, hun zoon in gebed gereinigd hebben met het bloed van Jezus (1 Johannes 1:7-9) door het hardop uit te spreken. Lammy: "Na een paar weken dacht ik: hé, dat kind moppert niet meer! Het was helemaal over, en sindsdien is hij zo positief als wat. Stel dat we dit niet hadden ontdekt toen hij klein was, hoe zou hij zich dan hebben ontwikkeld? Prachtig dat God ons deze openbaring en mogelijkheid geeft!"

Bij Jezus kun je met álles terecht

Dit voorval opende Lammy’s ogen voor de kracht van gebed. Volgens Lammy is er niets uit onze familiegeschiedenissen wat we niet bij Jezus kunnen brengen. "Ruzies, echtscheiding, seksuele zonden, negatieve karaktereigenschappen, angsten, verslavingen, depressies... bij Jezus kun je met álles terecht. De ene keer worden mensen vrijgezet van demonen, soms losgemaakt van banden met hun voorgeslacht, soms vindt er stapsgewijs innerlijke genezing plaats: het kan en gebeurt allemaal. Het is maar net wat iemand nodig heeft, en vaak gaan vrijmaken en innerlijke genezing hand in hand. Door Jezus' offer is er zóveel mogelijk. Veel mensen met problemen schamen zich enorm, maar zelfs onze schaamte heeft Hij gedragen aan het kruis.

Niet alles opgelost

We mogen alles bij Jezus brengen, maar niet alles wordt opgelost, heeft Lammy ontdekt. "Er komen heel ingrijpende situaties voor, zoals een incestverleden, waarbij veel kapot is. Daarbij is een proces van herstel en begeleiding nodig. Anderen zijn enorm belast met doodsgedachten. Zij zijn aan het overleven, in plaats van leven. Door gebed en professionele hulp lukt het vaak om die geest van dood te doorbreken, waardoor het leven leefbaar wordt, maar niet altijd is volledig herstel bereikt. Wel denk ik dat we ons mogen uitstrekken naar meer van Gods kracht op aarde. Jezus zegt immers dat het koninkrijk al onder ons is. Met Jezus hebben we autoriteit in de hemelse gewesten gekregen. Die mogen we aanwenden."

Bidden kan altijd, maar geen garantie

Ook Michelle van Dusseldorp, psychologe en christen, geeft haar visie op dit thema. "In elke familie zijn grote of kleine 'blinde vlekken'," vertelt ze, "van die vanzelfsprekende, negatieve patronen. Soms speelt daarin een erfelijke component een rol. Als een zwangere vrouw bijvoorbeeld angstig is en daardoor stresshormoon aanmaakt, wordt het brein van haar kindje gevoelig voor angst."

Michelle: "God werkt op wonderlijke manieren. Soms wordt iemand op een bovennatuurlijke manier bevrijd door gebed. Dat is geweldig, maar géén formule of garantie. Wij kunnen God niet voor ons karretje spannen. Wel mogen we ons hele leven aan Hem toevertrouwen. Dat behoedt ons ook voor teleurstellingen, als ons gebed of plan niet het door ons gewenste resultaat geeft."

Bidden kan altijd, is Michelle van mening. "Sommige mensen moeten zware bagage uit het verleden doorwerken en nieuwe vaardigheden aanleren. Dat is hard werken. Het is heel fijn om dat te ondersteunen met gebed. We nodigen God dan uit in de binnenwereld van die persoon. Hij is immers de grootste Hulpbron die er is."

Meer lezen en ontdekken

Dát gezegd hebbende, vind je hieronder een overzicht met boeken en websites rondom gebedspastoraat en bevrijding. Het volledige artikel met nog meer persoonlijke verhalen, vind je in Eva Magazine. Je kunt hier een proefnummer aanvragen.

Organisaties die zich met gebedspastoraat bezighouden: 

Online meer lezen:

Boeken over gebedspastoraat en bevrijding: