Eva Logo
6 maart 2017

De overwinning die Jezus heet

In de 40-dagen tijd leven we naar Pasen toe. Het is een tijd van inkeer waarin we God zoeken. Om meer over zijn lijden en sterven te leren.

Ieder beleeft deze periode in op zijn eigen manier. Dit liedje helpt te beseffen wat Hij voor ons deed. De strijd die Hij streed zodat wij voor eeuwig vrij konden zijn. Kees Kraaijenoord zingt in het lied In eeuwigheid over Jezus' dood en opstanding. 

De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

 

Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

 

Maar toen bewoog de grond,
de steen werd weggerold
volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

 

Want Jezus leeft in eeuwigheid;
verrezen Heer, in heerlijkheid
verheven en verheerlijkt.
Jezus, Hij leeft!
De Opgestane Heer
Hij overwon,
Hij overwon.