Eva Logo
20 maart 2017

Heilig Heilig

In de 40-dagen vasten periode willen we onder andere stil staan bij wat Jezus voor ons deed. Om meer grip te krijgen op wat Hij voor ons deed en handvatten aan te reiken om deze gebeurtenis te laten doordringen, hebben we gezocht naar bijpassende muziek. Muziek die aanvult waar woorden tekort komen.

Jezus nam al onze smerigheid op zich, zodat wij schoon konden zijn. Hij werd vernederd, zodat wij verheven konden worden. Hij gaf zijn leven, zodat wij in eeuwigheid bij Hem konden zijn. The City Harmonic zingt in dit ontroerende lied over de enorme kracht die uitgaat van Jezus' offer. Een offer zo groot, dat wij niet alleen bij Hem kunnen zijn, maar zelfs betiteld worden als Zijn bruid. Wat een enorm voorrecht. 

This is the story of the Son of God
Hanging on the cross for me
But it ends with a bride and groom
And a wedding by a glassy sea
O death where is your sting
Cause I'll be there singing
Holy Holy Holy
Is the Lord


This is the story of a bride in white
Waiting on her wedding day
Anticipation welling up inside
While the groom is crowned as king
O death where is your sting
Cause we'll be there singing
Holy Holy Holy is the Lord


Holy Holy Holy Holy Holy Holy
Is the Lord Almighty
Holy Holy Holy Holy Holy Holy
Is the Lord Almighty
Who was and is and is to come
Who was and is and is to come


This is the story of the Son of God
Hanging on the cross for me
And it ends with a bride and groom
And a wedding by a glassy sea


This is the story of the a bride in white
Singing on her wedding day
Of the God who was and is to stand before a bride who sings
Holy Holy Holy Holy Holy Holy is the Lord Almighty