Eva Logo
13 april 2017

Geen carrière, maar een roeping van God

Ze presenteerde VrouwZijn en was een van de eerste vaste redacteuren van Eva: Noor van Haaften. Tegenwoordig spreekt ze op conferenties, geeft ze Bijbels onderwijs in verschillende landen en ze schrijft boeken over christelijke thema's.

Noor: “Het was een tijd van ‘pionieren’: alles was nieuw. Ik kwam bij de EO als redacteur en presentator van een nieuw radioprogramma: VrouwZijn. Ook het gelijknamige tv-programma heb ik een tijdje gepresenteerd. Min of meer parallel aan deze uitzendingen ontstonden vrouwendagen en conferenties. En weer later ontstond het blad EVA waaraan ik in de beginjaren als redactielid heb meegewerkt. Een stroom van ontwikkelingen: een mooie tijd!”

Wat zijn ervaringen die u nooit zult vergeten?

“Een van mijn indrukwekkendste herinneringen zijn de televisieopnames in Amerika over vermiste kinderen. Ik herinner me de gesprekken met moeders, die vaak al jarenlang alles in werk gesteld hadden om hun kind te vinden en bleven zoeken en hopen. Ik zie nog de melkpakken voor me waarop foto’s van vermiste kinderen waren afgedrukt. In de hoop dat ze nog in leven zouden zijn en dat iemand hen zou herkennen. Hartverscheurend.”

Waarom heeft u ontslag genomen bij de EO?

“Omdat het tijd was. Tijd voor iets nieuws. Er waren veel ‘tekenen’ die daarop duidden. Bovendien had ik last van innerlijke onrust en onvrede, die bleven knagen en steeds sterker werden. Ook groeide het verlangen om meer direct bezig te zijn met verkondiging van Gods Woord. Terugkijkend denk ik dat ik te lang gewacht heb en die stap veel eerder had moeten zetten.”

Hoe was de tijd daarna?

“Overweldigend! Ik had al wel op dagen en conferenties in Nederland gesproken, maar gaandeweg kwamen er steeds meer uitnodigingen uit het buitenland. Ik werd gevraagd om te spreken voor een breed publiek bij conferenties, bijbelweken en in gemeentes.”

Ik ben in die eerste jaren in vrijwel alle Europese landen en daarnaast ook in bijvoorbeeld Armenië, de Oekraïne en Uganda geweest. De laatste jaren concentreer ik mij vooral op Duitsland, waar ik verbonden ben aan verschillende bijbelcentra waar ik bijbels onderwijs mag geven. Met name vanuit het Oude Testament met de boog naar het Nieuwe Testament: dat is voor veel mensen heel verrassend.”

U schrijft ook boeken, hoe bent u begonnen met schrijven?

“De voorbereidingen voor de bijbelweken zijn altijd heel intensief. Vragen en input van deelnemers stimuleren tot verder nadenken en studeren. Het schrijven is deels daaruit voortgekomen, en er was ook vraag naar. De afgelopen twee jaar zijn onder andere boeken verschenen over de profeten Samuël en Elia, voor persoonlijk gebruik of bijbelkringen. En ook het boek ‘God is mijn helper’: met korte bemoedigende teksten en mooie grafische afbeeldingen en foto’s. Het is heel leuk als je hoort dat deze boeken in het gezin gelezen worden of cadeau worden gegeven.”

Is er met zoveel lezingen geen gevaar voor routine?

“Het gevaar dat het werk een routine wordt, ligt wel op de loer. Maar gelukkig werkt het zo niet. Als je over en vanuit Gods Woord wilt spreken, moet je zelf geworteld zijn in dat  Woord. Studeren en overdenken, steeds weer, in afhankelijkheid van God. Op het moment dat ik zou denken, ‘dit doe ik even’, is het tijd om te stoppen.”

U reist momenteel veel, dat lijkt me best zwaar! Blijft u dit nog lang doen in de toekomst?

“Ik weet het niet, dat is niet aan mij. Ik ken in Duitsland krachtige voorbeelden van gepassioneerde evangelisten of bijbelleraren die de pensioengerechtigde leeftijd ruim voorbij zijn, maar actief blijven. Tegen de tijd dat ik 70 word (D.V.), zal ik er eens over nadenken.”

Wat is uw drijfveer in uw carrière?

“Ik heb mijn werk nooit als ‘carrière’ gezien. Het was en is een roeping. God heeft mij bij de hand genomen en mij zo geleid. Het is de Heer die mij motiveert en toerust, zonder Hem kan ik dit werk niet doen. Het is zwaar, maar ik ben er heel dankbaar voor. Het is iedere keer een wonder als je mag zien hoe enthousiast mensen over de Bijbel zijn (of worden) en hoe levens veranderd en vernieuwd worden.”

Wat wenst u voor de toekomst?

Ik bid voor een nieuwe generatie van mensen die zich niet laten meenemen door de waan van de dag, maar die voluit, radicaal en zonder compromis, met en voor Jezus willen leven. Mensen voor wie de Bijbel gezaghebbend is en die niet bang zijn om over het Evangelie te praten. Ze zijn er al, maar er zijn er nog te weinig.”

Benieuwd naar de boeken van Noor van Haaften?

Elia, de man die de moed had tegen de stroom in te gaan, Novapres, ISBN: 9789063182984, € 9,95.

Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God, Novapres, ISBN 9789063183530, € 9,95.

God is mijn helper, KOK Voorhoeve, ISBN 9789029724623, € 16,99.

Deze maand bestaat de EO 50 jaar! Dat vieren we onder andere met een aantal interviews met verschillende EO-vrouwen die op een gedenkwaardige manier betrokken zijn geweest bij Eva en/of VrouwZijn. We blikken terug op de bijzondere evenementen, verhalen en ontmoetingen. Lees ook de interviews met Jacoleen van den Berg- Lieve, Henriëtte Laan en Marion Lutke. Meer weten over het Jubileum van de EO? Klik dan hier.