Eva Logo
24 april 2017

'Ik mag steeds terug naar God die zegt: "Sta op en Schitter!"'

Angela Dekker (43) had geen makkelijke jeugd. Ze was hoog-sensitief en werd op de lagere en de middelbare school gepest. Ze had een laag zelfbeeld en was voortdurend bang om te falen. Maar al jong ontdekte ze dat paarden haar rust gaven: “Mijn verzorgpony was mijn veilige haven waar ik mezelf kon zijn.”

“Ik kom uit een liefdevol nest, maar er waren ook spanningen thuis. Er waren ruzies tussen mijn ouders waarin ik als kind betrokken werd en mijn vader vertrok toen ik 15 jaar was. Ook ben ik een keer aangerand, waardoor ik moeite had met het vertrouwen van mannen. Ik was vooral bang om weer te horen: “O, dat is Angela weer!” Uit angst voor afwijzing, paste ik me altijd aan aan de ander. Een levenshouding die heel veel energie vroeg. Tegelijkertijd was ik ook een vechter met een groot rechtvaardigheidsgevoel.”

Keerpunt

“In 2005 kwam het grote keerpunt. Ik werkte als hulpverlener bij Slachtofferhulp Nederland maar ik werd niet blij van het werk dat ik deed. Het werk was vooral gericht op praten en naar mijn idee hielp dat niet altijd. In diezelfde periode kreeg ik een paard van mijn vader. Dat was heel bijzonder want ik had na de scheiding van mijn ouders vrij stroef contact met hem.”

Spiegel

“Ik ontdekte dat de ontmoetingen tussen mijn paard en familieleden of vrienden heel verschillend waren. Ook bij mij gedroeg het paard zich steeds anders: als ik onrustig was, was het paard onrustig en als ik relaxed was, was het paard ook relaxed, als een soort spiegel.”

“Ik ging op zoek naar een opleiding, want hier wilde ik meer over leren! Ik heb verschillende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van hulpverlening met paarden en uiteindelijk ben ik mijn eigen praktijk gestart.”

“Ik woon nu op een boerderij met drie paarden en bied coaching en counseling aan voor mensen die willen werken aan persoonlijke groei. Bijvoorbeeld mensen met  weinig eigenwaarde of zelfvertrouwen, mensen die burn-out zijn of op een ander manier vastlopen in hun leven.”

“Er komen ook vrouwen bij mij die wel gelukkig zijn, maar verlangen naar meer opstaan en schitteren. Zij vragen zich af: ‘Wat wil God nu eigenlijk voor mijn leven en wat houdt me tegen?’”

Grenzen

“In het contact met de paarden ontstaat vaak spontaan iets en anders geef ik mensen oefeningen die ze met de paarden uitvoeren. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met het stellen van grenzen, vraag ik hem of haar om aan te geven hoe dichtbij het paard mag komen. Je ziet dan dat iemand die moeite heeft met grenzen stellen, de paarden veel te dichtbij laat komen, zonder daar iets tegen te doen. Mensen worden zich door het contact met de paarden bewust van bepaalde patronen in hun leven.”

“Paarden zijn heel gevoelig voor gevoelens en gedrag van anderen. Ze voelen meteen aan wie je bent en hoe je in je vel zit. Bovendien bieden ze de veiligheid om te leren: je krijgt tweede kansen en mag leren van je fouten.”

“Tijdens een sessie kijk ik naar de signalen van de paarden en benoem ik hun gedrag. Vaak doen de paarden niet wat je wil, net als mensen. Ik laat mensen die frustratie doorworstelen en laat ze hun eigen keus maken bij het vinden van een oplossing. Een open aanpak waarin ik wel steeds kijk hoe ik God bij alles kan betrekken.”

Sta op en schitter!

“Het starten van mijn eigen praktijk was iets dat ik een lange tijd niet durfde.  Maar op een gegeven moment voelde ik een aantal keer heel sterk dat God tegen me zei: ‘Jij mag opstaan en schitteren!’ Die momenten hebben mij geïnspireerd om dit werk uiteindelijk te doen. Niet voor niks is dit ook de naam van mijn bedrijf geworden. Ik heb nog steeds wel eens last van angsten en tegenslagen maar ik mag elke keer terug naar God, die zegt: je mag opstaan en schitteren!”

Bezoek de website van Angela: staopenschitter.nl/

Foto: Corine de Hond