Eva Logo
20 april 2017 in Geloof

Muziek Prayer Course - Voorbede

Voorbede is: God vragen iets te doen voor andere mensen. Het Engelse woord voor voorbede is 'intercession', dat betekent letterlijk: tussenbeide komen. Dat betekent: tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen, in navolging van Jezus. Voor deze aflevering van de prayercourse hebben we een muzieklijst gemaakt die je helpen stil te staan bij het thema van de deze prayercourse.

 

Prayer for a friend – Casting crowns

Lord, I lift my friend to You I pray for Your wisdom, oh God, and a heart that's sincere. Ik hef mijn vriend naar U op, ik bid voor Uw wijsheid, O God, en een oprecht hart. 

Pray for the world – Deon Kipping

A prayer changes things, so I will pray for the world. Gebed brengt dingen in beweging, dus ik zal bidden voor de wereld. 

House of prayer – Eddie James

Make me a house of prayer, may the fire on my altar never burn out. Maak mij een huis van gebed, laat het vuur op mijn altaar nooit uitgaan.

Out of hiding – Steffany Gretzinger

There’s no reason to stand at a distance anymore. Er is geen reden meer om op  afstand te blijven.