Eva Logo
6 april 2017

Oude koeien uit de sloot halen

Naast sorry zeggen, is vergeven iets wat wij van jongs af aan aangeleerd krijgen. Vaak genoeg zijn we het tegengekomen dat we de ander moeten vergeven wanneer hij of zij ons gekwetst heeft. Het is moeilijk om te vergeven, maar uiteindelijk zet het je vrij en zal er een last van je schouders afvallen. Of toch niet?

Ik herinner mij het gesprek wat ik had met mijn moeder waarin ze mij uitlegde dat er, toen zij werd opgevoed, in haar dorp twee groepen waren die uitlegden wat vergeven precies is. De eerste groep bracht het als ‘vergeven is vergeten’. Zand erover. De tweede groep legde het uit als ‘vergeven, maar zéker niet vergeten’. O jee..

Opvoeding heeft te maken met hoe wij de ander vergeven. Wellicht denk je dat deze twee groepen uit het voorbeeld een christelijke en niet-christelijke groep zijn. In dit geval is dat niet zo. Beide groepen zijn namelijk christelijk. Voor ik verder ga over deze twee groepen haal ik eerst de Bijbel erbij. Wat zegt de Bijbel over vergeving?

Mattheus 6:12
Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.

Mattheus 6:14
Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen.

Efeziërs 4:32
Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.

Deze Bijbelteksten geven aan dat wanneer wij anderen vergeven, wij ook vergeven zullen worden. In Efeziërs wordt nog extra aangekaart dat wij net zo moeten vergeven als God ons in Christus vergeven heeft. Dat is interessant. Hoe zou dat zijn? 

Spreuken 17:9

Als je fouten vergeeft, bewaar je de vriendschap. Maar als je er steeds weer over begint, maak je zelfs goede vriendschappen kapot.

Blijkbaar kan het vriendschappen kapot maken wanneer we steeds weer beginnen over de pijn die de ander bij je heeft aangedaan, ook nadat we deze persoon hebben vergeven. Nu is er ook weer een verschil tussen vrienden en familie. Familie is door God gegeven en aan hen ben je voorgoed verbonden. Er is niks wat ervoor zorgt dat jouw moeder jouw moeder niet meer is. Die band blijf je voorgoed houden. Bepaalde vriendschappen gaan over door de jaren heen of eindigen vroegtijdig doordat er bepaalde dingen zijn voorgevallen. In Zijn Woord lezen we dat zelfs goede vriendschappen niet bestand (zouden kunnen) zijn tegen het steeds weer ophalen van pijnlijke momenten. Het Genootschap Onze Taal vertelt ons dat dit Oude koeien uit de sloot halen genoemd wordt. Het betekent het (opnieuw) beginnen over iets (vervelends) wat vroeger is voorgevallen, bijna-vergeten, vaak vervelende gebeurtenissen oprakelen.

In de Bijbel wordt ook gesproken over de oude koeien die uit de sloot kwamen. Hieronder lees je een stuk uit Genesis 41, vers 18 t/m 21. Dit is het verhaal van Jozef. Hij moest bij de Farao komen om zijn droom uit te leggen. In de onderstaande tekst vertelt de Farao zijn droom aan Jozef.

Uit de rivier kwamen zeven koeien omhoog. Mooie, dikke koeien. Ze gingen grazen in het gras langs de rivier.  Daarna kwamen nóg zeven koeien omhoog uit de rivier. Magere, lelijke koeien. Ik heb in heel Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, dikke koeien op. Toen de magere koeien ze opgegeten hadden, was daar niets van te zien. Ze zagen er nog net zo mager uit als eerst.  

Nu heet ik geen Jozef en is mij niet gevraagd deze droom uit te leggen. De uitleg van deze droom is trouwens verder te lezen in Genesis 41. Wat mij wel opviel waren de verzen 20 en 21: En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, dikke koeien op. Toen de magere koeien ze opgegeten hadden, was daar niets van te zien. Ze zagen er nog net zo mager uit als eerst. Er was niéts meer van te zien en de magere koeien zagen er net zo mager uit als eerst, alsof er nooit zeven mooie, dikke koeien waren geweest! Dit is precies wat er gebeurt wanneer we de ander vergeven en er toch weer over beginnen.

Zo kan je de mooie jaren die je met iemand hebt gehad verpesten, wanneer je in de verleiding komt om iets omhoog te halen dat jaren terug is voorgevallen.

Opgegeten en niets meer van te zien. Ze zien er zelfs nog even mager en lelijk uit.   

God vraagt om te vergeven zoals Hij dat door Christus heen doet. In Romeinen 3:24-26 lezen we hoe God dat deed:

Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft Hém gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus' dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de ongehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten. Dat was in de tijd vóór Jezus' dood. Maar nu, in deze tijd, laat Hij zien dat Hij wel rechtvaardig is.  Zo is Hij nog steeds rechtvaardig als Hij buiten de wet om mensen vrijspreekt van schuld als ze geloven in Jezus. 

Wij zijn vergeven en daardoor vrijgesproken van schuld. Wij mogen daardoor ook de ander vergeven en vrijspreken van schuld!

Aan de slag!

God vraagt ons om elkaar te vergeven zoals Hij ons heeft vergeven door Christus. Hij gaf zélfs Zijn enige Zoon, omdat Hij zo graag die relatie wilde herstellen tussen Hem en de mensen. Deze dagen zijn er veel verbroken relaties, zelfs binnen families. God vraagt ons om ook de ander te vergeven zoals Hij dat doet. Nu hoeven wij hiervoor niet meer te offeren, maar kunnen wij ’simpelweg’ de ander vergeven en hen vrijspreken. Niet omdat zij dat verdienen, maar door Jezus Christus! Welke verbroken relaties kunnen er bij jou hersteld worden? Wie moet jij nog vergeven? Of bij wie zou jij nog vergeving moeten vragen?

U zal alles wat wij tegen U verkeerd hebben gedaan, wegdoen. U zal het in de diepste zee gooien. Micha 7:19b.

Misschien heb je eerder weleens gehoord dat er bij deze vijver een bordje hangt ‘Verboden te vissen’. Vergeef en gooi die hengel weg! 

Deze blog is geschreven door Emilia Vreman, ze schrijft meer overdenkingen op Zij Lacht.