Eva Logo
8 mei 2017 in Eva Prayer Course

Bidden zoals Jezus bidt

Elise Mannah schrijft liedjes, vertelt verhalen en entertaint. Ze zong voor onze VR video het ‘Onze Vader’ in. “Mijn hoop is dat de verhalen van de vrouwen het Onze Vader dichter bij ze brengt en dat het daardoor tastbaarder en persoonlijker wordt.”

Wanneer begon voor jou het Onze Vader een rol te spelen? 

“Ik ben opgegroeid met liedjes van Elly en Rikkert. Mijn eerste kennismaking met het 'Onze Vader’ was de door hen op muziek gezette versie. Tijdloos, is gebleken, want nog steeds wordt dit lied overal gezongen. Het lied heeft me geholpen de tekst van het ‘Onze Vader’ te onthouden. Grappig hoe dat werkt. Vroeger ging ik naar christelijke kinderkampen waar we dagelijks een op muziek gezette bijbeltekst leerden. Die teksten ken ik nu nog!”

Bid je het gebed regelmatig?

“Eerlijk gezegd vooral als het in een kerkdienst gebeden wordt. Als zangeres kom ik in veel verschillende kerken, waar zoveel verschillende vormen zijn. Maar het ‘Onze Vader’ is overal hetzelfde. Het samen hardop bidden als een soort belijdenis verbindt en dat vind ik altijd heel bijzonder!”

Welk deel uit het Onze Vader spreekt je aan?

“De eerste woorden spreken me het meest aan. Bijzonder en dichtbij dat ik Hem onze Vader mag noemen! Ik vind het mooi dat Jezus ons toen Hij hier op aarde rondliep zoveel heeft voorgeleefd. ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ vind ik bijvoorbeeld zo’n mooie, eenvoudige wijsheid.  Heel tastbaar en ‘makkelijk’ te praktiseren (alhoewel…). Het ‘Onze Vader’ lijkt dat in eerste instantie niet, lijkt wat minder persoonlijk ofzo, maar je kunt de inhoud ervan heel mooi doorvertalen, toepassen. Mooi idee daarom van Eva om het ‘Onze Vader’ als thema te kiezen en zo de verschillende gedeeltes uit het gebed levender te maken, door verhalen van verschillende vrouwen erbij te vertellen. Mij helpt dat zeker.”

 

Waarin helpt het jou?

“Als ik geen woorden kan vinden om te bidden kan ik altijd 'terugvallen' op dit gebed. Zo is het nu vooral. Maar dat komt eerlijk gezegd niet zo vaak voor. Ik denk dat het wel mooi zou zijn om het wat vaker bewust te bidden, om zo steeds meer te bidden zoals Jezus het ons leerde. Alhoewel ik het ook  heel mooi vind dat we met onze eigen woorden bij Hem mogen komen.”

Hoe heb je het meewerken aan de VR ervaren?

“Heel leuk! Samen met Ronald Koops zong ik het ‘Onze Vader’  in een mooie, lege kerk, met een 360 graden - camera voor m’n neus. Eerst dacht ik dat het een microfoon was, haha. 

Super trouwens dat Eva voor de prachtige versie van het Onze Vader uit het Nieuwe Liedboek heeft gekozen. Ik zing het regelmatig (het staat ook op m’n cd ‘Luisterliedboek’ ). 

Als ik het voor publiek zing heb ik weleens moeite met de zin ‘Maar weer samen verdergaan’ . Mooi, hoor. Elkaar vergeven is belangrijk. Maar ik moet dan altijd denken aan  aanwezige mensen voor wie zo’n zin wellicht wel heel kort door de bocht is. Waarbij zoveel gebeurd is dat gewoonweg ‘samen verdergaan’ niet gaat.  Tegelijkertijd besef ik me dat Jezus zelf zo enorm genadig is en wij steeds meer op Hem mogen proberen te lijken.”

Wat hoop je dat het mensen die de video kijken, brengt?

“Dat de verhalen van de vrouwen het Onze Vader dichter bij ze brengt en dat het daardoor tastbaarder, persoonlijker wordt. En dat ze zich zullen beseffen hoe bijzonder het is dat Hij hun Vader wil zijn.”