Eva Logo
27 mei 2017

Test: ga jij voor groei of bestemming?

Grrrr, het lukt niet... Dus hup, schouders eronder en doorbuffelen! Of juist stoppen met zwoegen, en het helemaal over een andere boeg gooien? Wat zou jij doen?!

In Eva 5 lees je dat je mensen grofweg in twee groepen kunt indelen: 'geloven in bestemming' en 'geloven in groei' (destiny en growth believers). 'Geloof' betreft in dit geval niet alleen geloven in God, maar gaat ook over hoe je je werk, kerk, huwelijk en andere relaties benadert. 

Ben je benieuwd welke kant jij op neigt? Of jij gaat voor groei op de plek waar je bent, of liever op zoek gaat naar je bestemming elders? Geef de volgende acht stellingen een cijfer van 1 tot en met 7, en turf je score. Let wel: deze uitspraken gaan over de mate waarin mensen geloven in soulmates, in zielsverwantschap als basis voor een liefdesrelatie. Deze acht stellingen zijn een verkorte versie van 22 stellingen die Engelse onderzoekers hebben ontwikkeld en waarmee zij 300 mensen hebben ondervraagd. De uitkomst van dit testje geeft dus slechts een indicatie, maar wel een redelijk betrouwbare.

Daar gaat 'ie:

 

Sterk mee oneens                                      Niet mee (on)eens                                      Sterk mee eens

        1                      2                      3                      4                      5                      6                      7

 

 

1) Partners moeten van nature bij elkaar passen, wil een relatie stand houden.  

2) Een succesvolle relatie gaat bovenal om het vinden van een partner die vanaf het begin van de relatie, naadloos op je aansluit.

3) Mogelijke partners zijn voorbestemd om voor altijd bij elkaar te blijven óf zijn niet voor elkaar bedoeld.

4) Relaties die niet vanaf het begin soepel verlopen, zijn gedoemd te mislukken.

5) De ideale relatie ontwikkelt zich geleidelijk, in de loop van de tijd.

6) Een succesvolle relatie ontwikkelt zich door hard werken en het overwinnen van verschillen.

7) Een succesvolle relatie is vooral een kwestie van het leren oplossen van conflicten met elkaar.

8) Uitdagingen en obstakels in een relatie kunnen de onderlinge liefde verdiepen.

 

 

Tel je score:

 

Geloven in bestemming: tel de uitkomsten van de eerste vier stellingen bij elkaar op. Je komt uit op een getal tussen de 4 en de 28.

 

Geloven in groei: tel de uitkomsten bij elkaar op die je de stellingen 5 tot en met 8 hebt toegekend. Ook nu kom je op een getal tussen 4 en 28.

 

Interpreteer je score:

 

Bestemming:

* 1-15 punten: jij bent, net als eenderde deel van de onderzochte groep, aardig sceptisch over zelfs maar het bestaan van zoiets als soulmates;

* 16-19 punten: soulmates: prachtig en mooi, maar een relatie is dan nog geen gelopen race;

* 20 punten of meer: je behoort tot de 'hopeloos romantische types' en bent ervan overtuigd dat iemand voor jou bestemd is, of niet.

 

Geloof:

* 1-21 punten: je behoort bij het laagst scorende derde deel van de 300 ondervraagde personen. Deze groep is van mening dat relaties inhoudelijk nauwelijks kunnen veranderen, hoe hard je ook je best doet;

* 22-25 punten: je zoekt naar evenwicht: het is goed om je best te doen in een relatie, maar er moet ook ruimte zijn voor ontspanning;

* 26 punten en meer: liefdesrelaties kunnen alleen blijven bestaan als beide partners er keihard voor werken.

 

Jouw score... en wat nu?

 

En nu... rustig blijven ademhalen. Destiny en growth believers hebben namelijk allebei hun sterke kanten én hun valkuilen. Als jouw score echter nogal extreem is, kun je je afvragen of jouw gedachten en veronderstellingen over relaties, een evenwichtige relatie met de mensen om je heen bemoeilijken. Als dat zo is, kun je eens een gesprek hierover aangaan met iemand die je vertrouwt. Want hoe fijn is het als je een balans vindt: werken voor je relatie(s), maar ook kunnen loslaten als dat nodig is.

 

Redactie: Carola van Ruiswijk