Eva Logo
7 juni 2017

Verschil maken met je broodtrommel

Ook in het welvarende West-Europa is verborgen armoede en gaan soms kinderen zonder eten naar school. In Vlaanderen heeft bijvoorbeeld ongeveer 10% een lege lunchdoos bij zich. In Noorwegen besloot men het fenomeen onder de aandacht te brengen met dit ontroerende filmpje. De boodschap: delen is helen.