Eva Logo
15 juni 2017 in Films & series

'Zijn er dieren in de hemel?'

In Eva 6 kon je al veel lezen over de hemel. Theoloog en schrijver Reinier Sonneveld heeft ook veel nagedacht over de hemel en schreef er een aantal boeiende artikelen over.

Veel mensen vinden troost bij het idee dat ze hun overleden geliefden in de hemel zullen terugzien. Maar herkennen we elkaar wel in de hemel? En hoe zien we er eigenlijk uit in de hemel? In dit artikel gaat Reinier in op die lastige vragen. 

Een ander onderwerp waar Reinier op ingaat, is de aanwezigheid van dieren in de hemel. Zullen we net als op aarde huisdieren hebben? Reinier bespreekt aan de hand van verschillende bijbelteksten zijn bevindingen.

Tot slot behandelt Reinier vijf misverstanden over de hemel. Kunnen ongelovigen bijvoorbeeld in de hemel komen? En tellen je daden uiteindelijk toch mee in het eindoordeel..?