Eva Logo
7 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 3| Hanna: 'Hartenkreet'

Afgelopen woensdag zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze gaan tien prachtige dagen tegemoet vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag God of hij jou nieuwe inzichten geeft door Hanna.

LEES

1 Samuël 1: 13
Zie, zij spreekt in haar hart, alleen haar lippen bewegen en haar stem is niet te horen. En hij (Eli) houdt haar voor dronken.

EERSTE REFLECTIE

Hanna stort haar hart uit in de tempel. Als in een gesprek, laat ze haar hart spreken. Haar lippen vormen woorden en klanken die alleen tussen haar en God bekend zijn. Was het een klacht, een petitie, verdriet? Bitter was haar ziel. Maar welke woorden passen daarbij? Wanneer je met God praat, spreekt je hart anders dan wanneer je ratio spreekt. Waarin merk jij dat verschil? Hoe ervaar jij het om je je hart uit te storten bij God? Hanna heeft een hartenkreet, wat is die van jou?

STIL

Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op of teken ze uit.

LEES:

1 Samuel 2:1
Hanna bidt, ze zegt: “Verrukt is mijn hart om de Ene, verheven is mijn hoorn door de Ene: wijd open is mijn mond tegen mijn vijanden, want ik ben verheugd om de redding door u, geen is heilig als de Ene want geen is er buiten u. Geen rots is als onze God!”

TWEEDE REFLECTIE

Opnieuw bidt Hanna. Niet meer geluidloos, maar hardop. Krachtig en fier bidt ze. Haar hartenwens is vervuld. Was haar tweede gebed nogal makkelijk omdat haar wens in vervulling was gegaan? Dat is lastig te beoordelen, want Samuël is nooit helemaal van haar alleen gebleven. Haar relatie met God stijgt uit boven het niveau van (terug) geven en willen ontvangen, Hoe werkt dat bij jou? Staat jouw relatie met God boven de omstandigheden waarin je verkeert?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.