Eva Logo
15 december 2017 in Geloof

Overdenking: Je bent een kind van God!

Katie Farrell worstelde jarenlang met een eetstoornis. "Nu, jaren later, kan ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet meer ben wie ik was. Ik ben van binnenuit veranderd door mijn denken te vernieuwen met het Woord van God." Onlangs schreef ze een boekje met overdenkingen, 'Je leven in balans'. Een van Katies overdenkingen delen we hier.

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
1 Johannes 3:1

Ik kan me mijn eerste dag in de brugklas nog goed herinneren. Ik was net verhuisd naar een klein stadje, wat betekende dat iedereen onmiddellijk in de gaten had dat ik nieuw was. Vooral de lunchpauze is me tot in detail bijgebleven. Ik herinner me dat ik om me heen keek, op zoek naar een groepje waar ik bij zou kunnen zitten. Ik wandelde doelloos door de aula en liet mijn blik langs de verschillende kliekjes glijden, op zoek naar een groepje waar ik tussen zou passen, maar ik vond niemand. Ik voelde me buitengesloten en ontzettend eenzaam. Het was in die periode dat ik de leugens die Satan mij over mezelf vertelde begon te geloven. Ik begon me onzeker te voelen over mijn uiterlijk, wat uiteindelijk de deur opende voor leugens die me deden twijfelen aan wie ik was en aan wat God voor ogen had toen Hij me schiep.

Satan is er vanaf het allereerste begin op uit geweest om ons aan het twijfelen te brengen, zodat we niet langer zeker zouden zijn van onze identiteit. Eén voorbeeld daarvan is het moment waarop hij Jezus verzocht in de woestijn. Twee van zijn drie verleidingen begonnen met de woorden ‘Als u de Zoon van God bent’, (Lucas 4:3,9) waaruit duidelijk blijkt dat zijn aanval erop gericht was om Jezus zover te krijgen dat Hij zou gaan twijfelen aan wie Hij ten diepste was.

En nu, tweeduizend jaar later, gebruikt Satan nog steeds diezelfde trucjes. Je kunt er dus wel zeker van zijn dat hij zal proberen om jou op precies dezelfde manier onderuit te halen. Of hij nu liegt tegen jou persoonlijk of dat hij andere mensen gebruikt om je aan te vallen en je in te wrijven dat je nooit goed genoeg zult zijn, wees op je hoede voor zijn streken.

Jouw identiteit ondermijnen is een van Satans belangrijkste aanvalsstrategieën. Als hij je zover kan krijgen dat je eraan gaat twijfelen of je werkelijk een kind van God bent, dan heeft hij je in feite beroofd van de macht en het gezag die jij, als kind van God, over hem hebt. Satan wil niets liever dan dat wij onze identiteit als kinderen van God kwijtraken, want dan zullen we ronddwalen als schapen zonder herder.

Het goede nieuws is dat we Satans leugens gemakkelijk kunnen afweren door Jezus’ voorbeeld te volgen. God heeft ons hetzelfde wapen gegeven als wat Jezus gebruikte om Satans misleidingen te ontmaskeren: zijn Woord. Dus de volgende keer dat de vijand je met zijn leugens bestookt en probeert je van je identiteit te beroven, weet je wat je te doen staat. Bied weerstand aan de duivel door Gods Woord, door gebed en door lofprijs!

Je kunt de leugens van de duivel weerstaan door dicht bij God te leven, dag aan dag en van minuut tot minuut. Als je bijvoorbeeld de tijd neemt om je gezindheid te vernieuwen door het Woord van God te bestuderen, door stille tijd te houden, te bidden of in je dagboek te schrijven, zal de Heer je zekerheid over wie je bent in Hem versterken. Je bent een kind van God! 

Heer, dank U dat U mij uw kind noemt. Wat een eer om tot U te naderen zoals een dochter tot haar Vader! Help me om op mijn hoede te zijn, om het in de gaten te hebben als de vijand me aanvalt en mijn identiteit als kind van U in twijfel trekt. Geef me de kracht om weerstand te bieden aan zijn leugens met het krachtige wapen van uw waarheid. Ik dank U dat niets mij kan scheiden van uw liefde. In Jezus' naam, amen. 

Deze overdenking komt uit het boek 'Je leven in balans' door Katie Farrell. In dit boek vind je tips, recepten en overdenkingen rondom gezond leven.
Uitgeverij Ark Media, ISBN 978 90 33822 38 4