Eva Logo
8 januari 2018 in Getuigenissen

'Toen hij amen zei, voelde ik dat God bestond'

Cleo Veldkamp heeft niks met het geloof, ondanks het feit dat haar vriend gelovig is. Ze volgen een Alpha-cursus en Cleo wil bewijzen dat het evangelie inderdaad achterhaald is. Maar als een man voor haar bidt, heeft hij woorden van kennis die haar verbijsteren en haar leven radicaal veranderen.

“Ik groeide op in Kampen en toen ik zeven was, adopteerden mijn ouders een 5-jarig meisje uit Roemenië. Helaas ging dat snel mis. Mijn zusje loog veel, verzweeg dingen en probeerde anderen in de problemen te brengen. Mijn ouders wilden zich graag uitstrekken naar kinderen die uit een moeilijke situatie kwamen, maar rond haar twaalfde levensjaar trokken mijn ouders de situatie niet meer en mijn zusje ging onder begeleiding op zichzelf wonen. 

Achteraf zie ik dat die periode veel invloed op mijn denken heeft gehad. Hier konden mijn ouders niks aan doen, maar ik was bang dat als ik iets verkeerds zei of deed, ik ook uit huis geplaatst zou worden. Ik voelde me onveilig en had het gevoel dat ik heel erg moest oppassen met wat ik deed. Liefde was voor mijn gevoel voorwaardelijk.

‘Liefde was voor mijn gevoel voorwaardelijk’

Ingewikkelde liefde
Toen ik zestien jaar was, ontmoette ik een christelijke jongen, Mark. En ik werd verliefd. Toen we twee jaar bij elkaar waren, spraken zijn ouders met hem en zeiden: ‘Jullie relatie wordt steeds serieuzer en we zien hoeveel je van haar houdt! Maar dat jij gelooft en zij niet, blijft en groot verschil. Waarom gaan jullie geen Alpha-cursus doen?’
Zo gezegd, zo gedaan. Aan het einde van de cursus was er een weekend met het thema ‘de heilige Geest’. Tijdens een dienst was er een spreker die naar mij toe kwam om voor mij te bidden.
Ik stond nog altijd sceptisch tegenover het geloof en de reden dat ik op het weekend was, was om Mark te laten zien dat het geloof ouderwets en achterhaald was.

Het spreken van God
De man begon te bidden en zei: “God zegt tegen mij dat je hart nog niet voor Hem openstaat, maar Hij weet dat die dag nog komt.” Op dat moment haakte ik af en dacht ik: dat beslis ik zelf wel. Mijn arrogantie stak de kop op. Hij ging verder. “Ik zie dat je drie zusjes hebt, en eentje hoort er eigenlijk niet bij…” En toen had hij me. Mijn hoofd maakte overuren omdat ik probeerde te plaatsen hoe hij dat kon weten. Mijn zusje woonde al jaren niet meer thuis en ik had mijn vriend niet over haar verteld, laat staan andere mensen. Hoe kon hij dat weten?

“Cleo, ik wil je vragen open te staan voor wat Hij je wil geven. Weet dat Jezus heel graag aanwezig wil zijn in jouw leven en door jou heen wil werken.”

En toen gebeurde er zoiets bijzonders. Ik werd overspoeld door zoveel liefde. Het was zo overweldigend. Het voelde alsof er een last van mijn schouders werd afgenomen en ik werd overspoeld met liefde. Ik kon alleen maar huilen. Toen de man ‘amen’ zei, voelde en wist ik met heel mijn wezen dat God bestond!

'Ik heb in één jaar tijd de Bijbel uitgelezen'

Onvoorwaardelijke liefde
In hetzelfde gebed zag hij mij met donkere kinderen om mij heen. Dit was een profetie en acht jaar later liet God mij zien wat deze profetie inhield. Op een bijzondere manier heb ik een baan gekregen bij Compassion en twee jaar geleden mocht ik op reis naar Ethiopië.

Na het Alpha-weekend had ik zo’n groot verlangen Jezus te leren kennen, en meer tijd met Hem door te brengen. Ik geloofde echt, maar had nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik heb in één jaar tijd de Bijbel uitgelezen. God leerde mij dat ik veilig was bij Hem. Als ik iets verkeerds deed, zou er altijd vergeving zijn. Ik heb geleerd dat zijn liefde onvoorwaardelijk is.

Mark en ik zijn inmiddels getrouwd. Ik ben samen met de man die mij voor het eerst over Jezus vertelde. Wat een zegen!”

Tekst: Nathalie Wendt