Eva Logo
13 februari 2018

Thema 40-dagenkalender: God zoekt ons op in de woestijn

Tijdens de vastentijd gaan we met onze 40-dagenkalender op reis. Door de woestijn. Elke week ontmoeten we een bijbelse persoon die letterlijk of figuurlijk in de woestijn terecht kwam. En daar God ontmoette. Maak kennis met je reisgenoten!

De gemiddelde, Bijbelse woestijnreis duurt veertig dagen, dus in onze veertigdagentijd past precies één woestijnreis. Deze vastenkalender gaat dan ook over de woestijn: over dorst en hitte, over suizende stiltes en oases, over woestijnvaders en -moeders die in dit niemandsland ronddwaalden en door God gevonden werden. Want sinds we niet meer in het paradijs wonen, zoekt God ons op in de woestijn.

In deze vastenkalender staat elke week één persoon centraal:

Week 1

  • Week 1 (‘In de wolken’) gaat over Jezus en over de stem die Hij hoort vanuit een wolk, een stem die hem roept. (Matteüs 3:1317 en Jesaja 42:1-17*)

Week 2

  • Week 2 (‘Aan de rand van de woestijn’) gaat over Johannes de Doper. Hij wijst Jezus aan als het Lam van God. (Matteüs 3:113 en 11:2-16, Johannes 1:19-40)

Week 3

  • Week 3 (‘Bij de bron’) gaat over de slavin Hagar en over haar Godsontmoetingen in de woestijn. (Genesis 16, 18:16 en 21:1-22)

Week 4

  • Week 4 (‘In de leegte’) gaat over de profeet Elia, over zijn wanhoop en zijn woestijnreis. (1 Koningen 19)

Week 5

  • Week 5 (‘Aan de grond’) gaat over de verleidingen die Jezus moest weerstaan, vooral de verleidingen waar Hij aan blootstond toen Hij onder de mensen was. (Marcus 1:3245 en 8:27-34, Lucas 10:25-38, Johannes 5:1-19 en 8:1-12)

Week 6

  • Week 6 (‘Op de berg’) gaat over de Jezus’ verheerlijking op de berg. Over Mozes en Elia en over de drie getuigen die Jezus’ schoonheid met eigen ogen hebben gezien. (Matteüs 17:113)

Week 7

  • Week 7 (‘Onder de dieren’) gaat over de laatste week voor Jezus’ dood, over het Paaslam, het Pesachmaal en de Grote Verzoendag. (Johannes 3:1422, Lucas 22:1-47, Exodus 12:1-29 en Leviticus 16)

We wensen je een mooie woestijnreis!

* Deze Bijbelgedeeltes kun je lezen. Vooral in de laatste week – als het gaat over het Pesachmaal en de Grote Verzoendag – kan dat handig zijn.