Eva Logo
7 februari 2018 in Uit & thuis

Trend: 'ergens' en 'overal'-jongeren

Ben je een ‘ergens’-jongere, een ‘overal’-jongere of zit je ergens tussenin? Volgens een artikel over jeugdtrends in 2018 behoort elke tiener gedeeltelijk of helemaal tot één van deze twee categorieën. Check voor ouders: tot welk type behoort jouw puber?

Het artikel over jeugdtrends is gepubliceerd door Missie Nederland in samenwerking met een tiental jeugdwerkorganisaties. Jeugdwerker Martine Versteeg werkte mee aan de totstandkoming van het artikel. “Sommige jongeren hebben meer behoefte iets te betekenen in de eigen omgeving dan zendingswerk doen in het buitenland.”

‘Ergens-jeugd':

 • Kiest voor behoud en belang van de omgeving.
  Martine: “Deze jongeren hebben over het algemeen meer behoefte om iets te betekenen in de eigen omgeving dan zendingswerk doen in het buitenland.”
 • Accepteert dat veranderingen tijd kosten en geeft duidelijk aan wat ze wel en niet willen veranderen.
  Ergens-jongeren vindt het prima dat veranderingen lang duren. Zij wachten rustig af en gaan minder op de barricade staan. Zij snappen waarom het lastig is en vinden het zelf ook lastig om dingen te veranderen. Zij houden van traditie.”
 • Voelt zich verbonden met de plek waar ze opgroeien.
  “Jongeren voelen zich meer aangesproken door een actie van Stichting Present, omdat ze daardoor iets betekenen voor de omgeving. Zij gaan liever niet op zendingsreis naar het buitenland, maar soms doen ze het toch, maar dan gaan ze meer vanwege de groep dan het contact met andere culturen.”
 • Vindt de volgende dingen belangrijk voor haar zelfbeeld: afkomst, familie, nationaliteit, tradities en woonplaats.

‘Overal-jeugd’:

 • Kiest voor ruime mogelijkheden en richt zich op het ideaalbeeld.
  Martine: “Deze groep zoekt naar hoe zij haar ideaalbeeld kan verwezenlijken. Neem bijvoorbeeld de wereld verbeteren. Overal-jongeren vragen zich af hoe zij tot dat doel komen. De oplossing hiervan kan buiten de eigen omgeving liggen. Voor hen is het geen probleem om buiten het eigen kader te kijken.”
 • Verwacht dat veranderingen steeds doorgevoerd worden en dat er onderweg nog wel aanpassingen gemaakt kunnen worden.
  “Deze groep blijft doorzoeken naar informatie. Zij is gewend dat er nieuwe informatie komt en die kan haar blik veranderen. Het is grenzeloos. Je kunt worden wat je wilt, als je het maar wilt.”
 • Is meer gericht op de mogelijkheden buiten de eigen omgeving.
  “Overal-jongeren vinden het leuk om op zendingsreis naar het buitenland te gaan.”
 • Vindt de volgende dingen belangrijk voor haar zelfbeeld: netwerk, onafhankelijkheid en flexibiliteit.

Zijn er overeenkomsten?
“Beide groepen laten niet los waar ze vandaan komen. Het grootste verschil is dat de overal-jeugd de plek waar ze vandaan komt niet ervaart als grens waar ze binnen wil blijven. Terwijl de ergens-jeugd binnen de grens van de eigen omgeving wil blijven.”

Het één of het ander?
“Natuurlijk zijn er ook jongeren die tussen de twee groepen instaan. Het is niet voor iedereen zo zwart-wit. Neem bijvoorbeeld genderneutraliteit, er is een groep die totaal tegen is en een groep die voor is, maar de groep die er tussenin zit, wordt vaak niet genoemd. Het is als een schaal: helemaal links heb je de ergens-jeugd en helemaal rechts de overal-jeugd en er is een hele grote groep die daar tussenin zit.”

Is dit nieuw?
“De twee mentaliteiten zijn er altijd al geweest. Maar de mogelijkheden van overal-jeugd zijn grenzeloos geworden in de laatste jaren. Daardoor is het zichtbaarder geworden in de samenleving. Vandaar dat we het als trend hebben opgenomen.”

Is dit hokjesdenken wel goed?
“Elke jongere is uniek gemaakt en we kunnen nooit mensen in een hokje plaatsen, maar het geeft wel een mogelijkheid om meer te begrijpen over hoe jongeren denken. Uiteindelijk gaat het om elkaar beter leren kennen en elkaar leren te begrijpen. Als je elkaar begrijpt, kun je elkaar ook gemakkelijker accepteren. De ergens- en overal-jeugd-termen geven hiervoor handvatten.”

Wat zegt de Bijbel hierover?
“Ik wil echt benadrukken dat beide groepen er mogen zijn. God heeft verschillende mensen gemaakt met een doel. Beide groepen zijn geliefd bij God. Er zijn twee Bijbelreferenties die dit laten zien: Jeremia 29:7 gaat over de eigen stad (ergens-jeugd) en Zacharia 9:10 gaat over vrede tussen de volken (overal-jeugd). God wil ze beide gebruiken in zijn koninkrijk.”

Wat was jijzelf als jongere?
“Ik ervaar nu dat ik een ‘overal’ ben, ik ben nu geïnteresseerd in wat er in de wereld speelt. Maar ik denk dat ik in die ‘grijze middenmoot’ zat als jongere, waar veel jongeren zitten. Ik zat niet heel erg bij de één of de ander.”

Meer weten? 
Lees hier het volledige artikel.

Tekst: Liza Vroling