Eva Logo
9 maart 2018

40-dagenkalender, dag 21

Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. (1 Koningen 19:8)

Net als Jezus is Elia veertig dagen en veertig nachten in de woestijn. Niet alleen de dagen worden geteld, maar ook de nachten, niet alleen de hitte, maar ook de kou, niet alleen de kwelgeesten van de nacht, maar ook die van de dag.