Eva Logo
13 maart 2018

40-dagenkalender, dag 24

Jezus wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, satan! Je bedenkt niet wat God wil, maar wat de mensen willen.’ (Marcus 8:33)

Het woord ‘satan’ betekent ‘tegenstander’, ‘valse raadgever’ of ‘hij die verdeeldheid zaait’. Petrus brengt hier tweedracht en twijfel. Hij wil niet dat Jezus iets overkomt, hij wil Jezus’ leven redden. Een menselijke gedachte, maar geen goddelijke.