Eva Logo
15 maart 2018

40-dagenkalender, dag 26

De wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en zei: ‘Ja, maar wie is mijn naaste?’ (Lucas 10:33)

De mensen die Jezus ten val willen brengen, kiezen de weg van het verstand. Ze leggen Jezus allerlei lastige vragen voor – Wie is mijn naaste? Aan wie moet je belasting betalen? Moeten we deze vrouw stenigen? – maar die vragen komen niet uit hun hart. Het is filosofie, het blijft theorie. Jezus grijpt de vraag naar de naaste aan om een gelijkenis te vertellen over echte liefde. Dat verhaal is hem uit het hart gegrepen. De duivel is een filosoof, maar God is een minnaar.