Eva Logo
20 maart 2018

40-dagenkalender, dag 30

Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. (Matteüs 17:2)

De absolute tegenpool van de nacht, is Hij. Hij straalt als de zon. Dit licht vormt een schel contrast met de duisternis die hem een paar weken later insluit. Die duisternis maakt de totale godsverlating zichtbaar voor onze ogen. Duisternis is een teken van Gods afwezigheid. Het licht is zijn schaduw. Ga eens een uurtje in Gods schaduw zitten vandaag!