Eva Logo
21 maart 2018

40-dagenkalender, dag 31

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Jezus. (Matteüs 17:3)

De drie discipelen zijn getuige. Ze zien drie mannen: Mozes, Elia en Jezus. Volgens de traditionele uitleg van dit vers spraken Elia en Mozes Jezus moed in. Die moed zou Hij nog nodig hebben, later. Als Hij niet langer onder vrienden was, maar tussen twee moordenaars aan een kruis zou hangen, op die andere berg. Er was moed voor nodig om daar niet voor weg te lopen. De moed van een leeuw. De moed van een lam.