Icon--npo Icon--EO Icon--eva Icon--eva-slogan Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--pinterestCircle Icon--facebook Icon--facebookCircle Icon--twitter Icon--snapchat Icon--instagram Icon--clip Icon--whatsapp Icon--pinterest Icon--youtube Eva Logo
22 maart 2018

40-dagenkalender, dag 32

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Jezus. (Matteüs 17:3)

In zijn grootste wanhoop werd Elia door engelen bediend. Ook Jezus kende de engelen al als bedienden. Over zijn woestijntijd staat: ‘Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen de engelen om voor hem te zorgen.’ Ook in de woestijn die Jezus nog door moest trekken, in de Hof van Gethsémané zou er een engel zijn om hem bij te staan.