Eva Logo
23 maart 2018

40-dagenkalender, dag 33

Opeens klonk er een stem uit die wolk: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.” (Matteüs 17:5)

Toen Jezus net gedoopt was en aan het begin van zijn eerste woestijntijd stond, klonk er een stem uit de wolk. Ook nu, aan het begin van een nieuwe woestijntijd klinkt er een stem. Vanuit deze wolkkolom wordt Jezus aangewezen als een geliefde Zoon, als Iemand die anderen gelukkig maakt. Niet alleen de mensen, maar ook God. Want God is gelukkig.