Eva Logo
12 maart 2018 in Uit & thuis

Onderzoek naar stille tijd: we leggen de lat veel te hoog

Liza de Jonge is 23 jaar en oprichtster van Zij Lacht, een platform voor jonge christelijke vrouwen. Als onderdeel van een doelgroeponderzoek deed Liza ook onderzoek naar de stille tijd van Nederlandse christelijke vrouwen. “Veel vrouwen zijn helemaal niet tevreden over hun stille tijd. Daar ben ik best wel van geschrokken.”

Omslagfoto: Inge Kooiman

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

“Ik heb vroeger geleerd op christelijke kampen dat je stille tijd kunt hebben door te bidden, te Bijbellezen en daarna weer te bidden en te danken. Op een gegeven moment leerde ik iemand kennen op een jeugdweekend die stille tijd hield door muziek te luisteren. Dit werd afgekeurd door de kampleiding, omdat dit niet een juiste invulling van stille tijd zou zijn. Ik merkte dat me dat irriteerde, want naar mijn mening hoef je niet per se alleen maar stil te zijn tijdens je stille tijd. Het gaat erom dat we – met vallen en opstaan – steeds meer groeien naar Hem toe. Ik vind het persoonlijker veel treffender om de term ‘stille tijd’ te vervangen door ‘devotietijd’. Want het gaat er in onze tijd met God niet om hoe stil we zijn.

Toen ik een doelgroeponderzoek deed onder de volgers van Zij Lacht, heb ik het onderwerp ‘stille tijd’ er ook in verwerkt. Ik wilde graag weten hoe de doelgroep van Zij Lacht met stille tijd omgaat en waar vrouwen op dat gebied tegenaan lopen. Om dat te onderzoeken, heb ik een enquête afgenomen onder 600 vrouwen.”

Wat viel je op aan de uitkomsten?

“Ik ben erachter gekomen dat wij als vrouwen echt heel kritisch zijn over ons geloofsleven. Maar liefst 75 procent van de respondenten is niet tevreden over haar stille tijd! Dagelijkse overdenkingen helpen 92,5 procent van de respondenten om tijd te nemen voor God, maar we leggen de lat erg hoog op het gebied van stille tijd.”

Wanneer zijn de vrouwen wel tevreden over hun stille tijd?

“Ik kreeg veel opmerkelijke antwoorden op deze vraag, waar de volgende top 3 uit voortkwam:

  1. Als ik er meer tijd voor zou maken.
  2. Zodra het een gewoonte zou worden en ik het consequent zou doen.
  3. Je kunt nooit tevreden zijn over je stille tijd, maar je moet er altijd naar streven.

Veel vrouwen vinden van zichzelf dat ze heel gedisciplineerd moeten zijn in hun stille tijd met God. Ik vind dat je moet doen wat jij wilt, waar jij je prettig bij voelt, hoe lang jij wilt en wanneer jij wilt. Niet omdat je het idee hebt dat het zo hoort, maar omdat je zelf dit verlangen hebt.”

Welke tip heb jij voor de kritische christelijke vrouw?

“Als vrouwen kunnen we er wat van, met ons perfectionisme. Ik hoor dit zo vaak om me heen: nooit tevreden zijn met de manier waarop je wandelt. Omarm het moment met God waarin je je bevindt. Een mooie uitspraak van Bertina Bartlett is ‘God is genadig met ons, laten we ook wat genadiger met onszelf zijn.’”

Via Zij Lacht kun je elke dag een korte en praktische Bijbelse overdenking lezen die je kan helpen om tijd te maken voor God in het drukke leven van alledag.