Eva Logo
16 maart 2018

Saskia van Meggelen is dubbel enthousiast

Saskia van Meggelen (50) is de nieuwe preses van de PKN. Ze is alleenstaande moeder van twee dochters, predikant en vervult bovendien een aantal bestuurlijke functies. “Ik ben iemand met liefde voor de Heer en dat uit ik ook.”

Hoe omschrijf je jezelf in drie woorden?

“Vriendelijk, assertief en enthousiast. Dat laatste woord heeft een dubbele betekenis. Ik kan mensen enthousiasmeren, maar ben ook entheos, zoals het letterlijk in de Bijbel staat. Dat betekent ‘in God’. Ik ben iemand met liefde voor de Heer en dat uit ik ook. Mensen vinden mij vaak enthousiast in diensten. Hierdoor kan ik mensen aanvuren om trouw te zijn aan God en de kerk.”

Wat wil je graag bereiken in je werk als preses?

“Ik wil de Protestantse kerk toekomstproof maken. Bijvoorbeeld door missionaire initiatieven of nieuwe vormen van kerkzijn. Dat kan door de buurt in te gaan, want daar kun je van grote betekenis zijn. Daarnaast wil ik het gesprek over de inhoud van het geloof verder stimuleren. Vrijmoedigheid kweken zodat we erover spreken in de samenleving en de liefde van God in praktijk brengen. We hadden last van de secularisatie, maar kruipen nu weer wat uit onze schulp. We kunnen ons als kerk schikken in de rol dat we niet meer zo groot als vroeger zijn en niet zo belangrijk lijken. Juist als je aan de zijlijn staat, kan dit je ertoe brengen na te denken waar het werkelijk om gaat.”

Wat is de grootste uitdaging in het werk als preses?

“Als kerk kennen we regelmatig rouwmomenten. Bijvoorbeeld omdat onze we geloofsbeleving niet meer herkennen in het geheel of verdriet hebben om een kerk die gesloten wordt of om een predikant die niet meer betaald kan worden. Het is belangrijk om naast bezig zijn met de toekomst, aandacht te hebben voor de pijn die er leeft. Dit stukje pastoraat wil ik inbrengen in mijn taak als preses. Dat is een uitdaging, omdat het om verdrietige dingen gaat.”

Hoe kijk je aan tegen vrouwen die een hogere positie bekleden in de kerk?

“Een gemeente bestaat uit mannen en vrouwen en ik denk dat het goed is als de leidinggevende posities hiervan een afspiegeling zijn. In de Bijbel kom je ook vrouwen tegen in een leidinggevende rol, zoals Debora in het Oude Testament en Febe als diaken in het Nieuwe Testament. Zij hadden een belangrijke positie en werden gewaardeerd. Ik studeerde aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, die bij de CGK hoort. Daar zitten geen vrouwen in het ambt. Ik moest mezelf positioneren en bedenken hoe ik in de discussie over een vrouw in het ambt stond. Toen leerde ik dat je een vertaalslag mag maken naar onze tijd. De teksten dat vrouwen moeten zwijgen, staan in een bepaalde context. Je mag ook kijken naar de gaven die de Heilige Geest geeft. Vrouwen kunnen eveneens de gave van profeteren of leidinggeven hebben.”

Er zijn grote verschillen tussen PKN-gemeentes. Hoe denkt u daarmee om te gaan?

“Hierin is het belangrijk om goed luisteren naar en waardering te hebben voor elkaars geloofsbeleving. Als je hoort met welke intentie de ander God dient, is er vaak niet veel verschil. De uitingsvorm kan anders zijn, zoals de omgang met de Bijbel. Maar als je de waarde achter deze overtuiging leert kennen, kunnen verschillen vaak overwonnen worden. Ik hoop dat ik in de volle breedte van de kerk terecht kan en dat men merkt dat het niet om mij gaat, maar om de toekomst van de kerk.”

Tekst: Corina Schipaanboord