Eva Logo
24 april 2018 in Geloof

Bidden zoals koningin Ester

Als er een glamourous personage is in de Bijbel, is het koningin Ester wel. Wonend in een prachtig paleis met allemaal personeel, en vast met de mooiste jurken. Maar ze speelde ook een bijzondere rol als middelaar voor haar volk, schrijft Inge-Mirjam in deze bijbelstudie. Wat kunnen we van haar leren als het om voorbede gaat?

Je kunt wel stellen dat Ester een echte heldin was, zo eentje waar je als gemiddelde Nederlandse christenvrouw niet makkelijk aan kunt tippen. Ik voel me tenminste meestal niet zo heldhaftig. Als ik kijk naar alles wat er om me heen gebeurt en in de wereld voel ik me eerder moedeloos, zwak en tot weinig in staat. Die gedachtes kunnen me er ook van weerhouden te bidden, want wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin?

Bidden is geen kunstje

We mogen alles vragen aan onze Hemelse Vader. De Here God is betrokken bij ons persoonlijk wel en wee. Datzelfde geldt wanneer we anderen bij Hem brengen. We mogen tot Hem bidden voor de zaken die zij nodig hebben en de situaties waarin ze zich bevinden. En daarbij mogen we standvastigheid ontvangen en ontwikkelen. Die standvastigheid hebben we misschien niet vanuit onszelf, maar hiervoor mogen we een beroep doen op de Geest van God. Daarom vind ik de sleuteltekst uit Romeinen 8 ook zo prachtig. Soms is bidden niets anders dat het uitzuchten naar God. In het gedeelte dat vooraf gaat, wordt de toestand van de wereld ook nog vergeleken met het beeld van een zwangere vrouw: ze zucht en wacht in haar barensnood.

Zwakte

Wat moet we bidden? Vaak weten we het niet. We hebben geen volzinnen paraat waarmee we God omver kunnen blazen. Hoe geweldig is het dan dat we mogen lezen dat als wij niet weten wat we moeten bidden, de Geest van God zelf voor ons pleit.
Bidden is dus geen kunstje of tovertruc waarmee wij God wel even in beweging brengen. We komen juist met onze zwakte bij God, en zoeken Hem daarin. We brengen onze nood op de enige plek waar we die moeten brengen.

Gods armen zijn onder ons

Ik las dat bidden ook ‘je verzetten tegen de huidige, slechte toestand van de wereld’ wordt genoemd. Omdat we geven om de wereld, smeken we God om de wereld te helpen. Onze gebeden doen ertoe. Tim Keller schrijft: “Natuurlijk is het uiteindelijk God die bepaalt wat er allemaal gebeurt – toch maakt het deel uit van Gods goedheid en bestuur dat Hij de wereld vatbaar maakt voor onze gebeden.” We mogen onze wil laten aansluiten bij Gods wil. Hoe dat precies werkt, is een mysterie. Aan de ene kant zijn we vurig aan het bidden en tegelijkertijd weten we dat Gods armen altijd onder ons zijn. Net als koning Hizkia, die de dreigbrief van de Assyrische koning meenam naar de tempel, hem daar ‘open voor de Heer’ neerlegde (Jes. 37:14) en daarbij op een geweldige manier om bescherming bad.
Bidden is zoeken naar de balans tussen het bekend maken van onze verlangens voor de wereld (‘Uw koninkrijk kome’) en ons vertrouwen in Gods wijsheid (‘Uw wil geschiede’). God is onze hemelse Vader en tegelijkertijd de grote God die heerser is over het universum.

Tip

Meer lezen over koningin Ester? Deze zomerserie vind je misschien wel de moeite waard!