Eva Logo
oorsprong van moederdag
11 mei 2018

De wonderlijke geschiedenis van Moederdag

Waar komen die bossen bloemen op Moederdag eigenlijk vandaan? En wat hebben de Grieken, Maria en de Amerikaanse president Wilson ermee te maken? Een reis door de geschiedenis van Moederdag.

Het is bijna weer zover: Moederdag. Op 13 mei worden moeders massaal overladen met bloemen, ontbijtjes op bed en andere cadeaus en liefkozende woorden. Dit is niet iets van de huidige tijd: al duizenden jaren worden moeders een dag of een paar dagen per jaar in het zonnetje gezet. De feestdag heeft wel een flinke transformatie ondergaan.

De oude Grieken kunnen worden gezien als de grondleggers van Moederdag. Zij verrasten hun moeders overigens niet met bloemen of een ontbijtje op bed, maar vereerden aan het begin van de lente oermoeder Rhea. Volgens de Griekse mythologie is zij de moeder van talloze belangrijke goden, zoals Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter en Hestia.

De feestdag verspreidde zich en deed in 205 voor Christus Rome aan. De Romeinen vierden de feestdag drie dagen lang door offers te brengen aan moedergodin Cybele. Het feest omvatte parades, spelen en maskerades.

Verering van Maria

bloemen op moederdag

De anjer werd vroeger vaak op Moederdag gegeven.

De eerste christenen vereerden op hun beurt Maria. Zij vierden dit serener dan hun voorgangers. Vanaf de vijftiende eeuw vierden de christenen ook in Groot-Brittannië een dag ter ere van de moeder van Jezus.

In de zeventiende eeuw onderging ‘Moederdag’ een transformatie in Engeland. De vierde dag van het vasten werd omgedoopt tot Moeders Zondag. Op die dag zocht iedereen in het land zijn ouders op. Ook werklieden, die vaak bij hun werkgever inwoonden, mochten naar huis. Op die feestdag stonden moeders in het middelpunt. De terugkerende kinderen namen om hun moeder te eren bloemen mee, die ze mochten plukken op het land van hun werkgever. Dit is de reden dat nog veel kinderen hun moeder verrassen met een bos bloemen op Moederdag. Ook was het gebruikelijk een soort cake cadeau te doen.

De oorsprong van onze huidige Moederdag

de grondlegger van moederdag in Amerika

Anna Maria Jarvis

De wortels van de Moederdag zoals we die in 2018 vieren, liggen in Amerika. Schrijfster en voorvechtster voor vrouwenrechten Julia Ward Howe streed rond 1870 voor een internationale dag om vrede en moederschap te vieren. En Ann Reeves Jarvis organiseerde Mother’s Friendship Day. Ze wilde hiermee de pijn van alle moeders die tijdens de Burgeroorlog zonen waren kwijtgeraakt, verzachten.

Haar dochter, Anna Maria Jarvis, vond een speciale dag voor moeders allesbehalve een slecht idee. Ze maakte het tot haar missie om van de tweede zondag van mei, de sterfdag van haar moeder, een feestdag te maken. Om dit voor elkaar te krijgen stuurde ze anjers, de lievelingsbloem van haar moeder, naar kerken. Ook bestookte ze politici met brieven. Ze boekte succes. In 1911 werd in bijna elke staat in de Verenigde Staten Moederdag gevierd. Op 8 mei 1914 ondertekende president Woodrow Wilson een verklaring waarin stond dat het voortaan elke tweede zondag in mei officieel Moederdag is.

Moederdag werd, tot ongenoegen van Jarvis, in de jaren dertig van de vorige eeuw commercieel. In 1925 waaide Moederdag over naar Nederland en in 1928 werd in ons land de eerste officiële Moederdag gevierd. De feestdag wordt inmiddels in 46 landen gevierd. Opmerkelijk weetje: niet overal ter wereld wordt Moederdag op dezelfde dag gevierd.

Iets moois aan je moeder geven? Kijk hier voor een reeks knutsels die je ook als volwassene graag wilt maken!