Eva Logo
25 mei 2018 in Geloof

Engelen, ook nu nog?

Wanneer kom je ze tegen? En hoe zien ze eruit? Twee lezeressen die het meemaakten, vertellen.

Lois van der Wal: ‘Een engel redde mijn leven’

“Ik ga mijn zoon ophalen en moet daarvoor over de snelweg. Voor me rijdt een grote tankwagen. Terwijl ik hem links met een snelheid van 120 km per uur aan het passeren ben, zie ik ineens engelen voor me in de lucht verschijnen. Nog voordat ik tijd heb om me daarover te verbazen, komt er een engel uit de groep naar voren die zijn hand naar me uitstrekt ten teken dat ik moet stoppen. Tegelijk hoor ik heel hard in mijn hoofd: “Stop!” Zo overtuigend dat ik direct vol op mijn rem trap. Net op het moment dat de tankwagen mij weer voorbij is, maakt deze ineens een enorme schuiver naar links. Als ik daar nog had gereden, was mijn auto plat geweest. Het dringt tot me door dat God me heeft beschermd. Hij zet zijn engelen voor ons in, zoals in Psalm 91 staat. Daar ben ik me nu veel meer van bewust. Die machtige God, met zijn machtige engelen, is voor mij bezig geweest! Het is nu twaalf jaar geleden, maar ik vind dat nog steeds heel indrukwekkend.”

Stephanie Walker: ‘Die zwerver was een engel van God’

“Afgelopen zomer liep ik op de markt. Nou ja, lopen… zeg maar strompelen, want ik had een paar maanden daarvoor bij een val mijn kniebanden verrekt en daar had ik nog steeds behoorlijk last van. Het was warm buiten, ik was moe en had dorst gekregen, dus ik besloot om ergens wat te gaan drinken. Bij een koffietent bestelde ik een ijskoffie en zocht een plekje om te zitten, maar alles was vol. Met mijn ijskoffie in de hand liep ik terug naar de kraam waar ik net een leuk gesprek had gehad met een stel christenen, want daar had ik een bankje zien staan. Het bankje was nog vrij, maar ernaast stond een zwerver in een vuilnisbak te graaien. Hij zag er vies en verlopen uit en ik had weinig zin om bij hem in de buurt te komen, maar er was niets anders beschikbaar, dus ik liep toch maar naar het bankje toe en wilde gaan zitten. Kennelijk was er iets mis met een van de poten, want het bankje stortte in elkaar en ik viel op de grond. Onmiddellijk voelde ik een hevige pijnscheut in mijn knie. Nee, niet weer mijn knie, dacht ik. Ik voelde wanhoop in me opkomen en begon te huilen. ‘Jezus!’ riep ik keihard. Een van de christenen schoot op me af om voor me te bidden, maar de zwerver kwam ook naar me toe en legde zijn hand op mij. Ik voelde me erg ongemakkelijk, want ik lag er nou niet bepaald netjes bij, maar hij stelde me gerust: “Misschien ben ik anders dan jij, maar ik hou ook van Jezus. Ik ben zijn vriend.” Mijn angst trok weg en ik voelde me blij worden vanbinnen. De zwerver hielp me overeind en ik kon mijn been weer volledig belasten zonder dat het pijn deed! Dat had ik al die maanden niet gekund. Ik wilde de man bedanken, maar hij was ineens verdwenen. Ook de omstanders wisten niet waar hij naartoe gegaan was. Mijn ijskoffie stond er nog zoals ik hem gekregen had: geen druppeltje verspild, zelfs de ijsklontjes waren niet gesmolten. Dit moet wel een engel van God geweest zijn!”

 

Feiten over engelen

Wat weten we over engelen? “Eigenlijk weten we meer niet dan wel,” zegt Metta Wierenga, theologe en docente aan het Evangelisch College. “De Bijbel geeft maar bescheiden informatie over engelen.” Wat weten we wel?

“Engelen zijn letterlijk boodschappers van God. Ze worden geesten genoemd, waaruit je kunt concluderen ze geen lichaam hebben. Daardoor zijn ze gewoonlijk onzichtbaar, tenzij God iemand speciaal de mogelijkheid geeft om ze te zien, zoals bijvoorbeeld bij Bileam. Zijn ezel wil niet verder omdat er een engel op de weg staat, maar Bileam ziet dat pas als God zijn ogen heeft geopend. Ook de herders in Lucas 2 zien engelen. Van tijd tot tijd hebben engelen blijkbaar een gestalte waarmee ze mensen tegemoet kunnen treden.Soms beseffen mensen pas na een tijdje, of achteraf, dat ze een ontmoeting met een engel hebben gehad, zoals in het verhaal van Gideon. Die beseft pas na een teken dat hij met een engel van God te maken heeft, die in de gedaante van een gewone man aan hem verscheen.”

Wat doen engelen?

Engelen hebben verschillende taken: 

  1. Ze prijzen en eren God onophoudelijk. 
  2. Ze brengen boodschappen van God aan de mens en leggen die boodschappen vaak uit. 
  3. Ze worden door God gezonden om mensen te helpen. Een engel sloot de bek van de leeuwen in de kuil bij Daniël. De apostelen werden door engelen uit de gevangenis gehaald. Jezus kreeg op moeilijke momenten bijstand van engelen. 
  4. Engelen voeren oordelen tegen Gods vijanden uit.
  5. Ze strijden tegen boze machten.
  6. Ze hebben een taak bij de wederkomst van Jezus.”

Zijn er naast engelen nog andere hemelse wezens?

De Bijbel spreekt over cherubs, serafs en levende wezens. Cherubs moesten de weg tot de boom des levens bewaken. Op de ark bevonden zich twee cherubs met vleugels. In Psalm 18 lezen we dat God op een cherub reed en vloog. Serafs komen we alleen tegen in Jesaja. Zij hebben zes vleugels, kunnen vliegen en roepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol'. Dan zijn er nog de levende wezens uit Ezechiël en Openbaring. Zij hebben de gedaante van een mens, een leeuw, een rund en een arend en zijn rondom de troon van God, waar ze Hem zonder ophouden aanbidden.”

Hebben engelen ook namen? Hoe zijn ze georganiseerd?

We kennen twee engelen bij naam, Michaël en Gabriël. Michaël wordt een aartsengel genoemd.  Omdat hij ook een van de voornaamste vorsten wordt genoemd, nemen we aan dat hij heerst over of leiding geeft aan de engelen. Het voorvoegsel 'aarts-' kennen we ook van bijvoorbeeld 'aartsvaders', een erenaam voor de stamvaders van Israël, maar ook van 'aartsvijand', dat is een gezworen vijand. 'Aarts-' wordt dus vaak gebruikt als een overtreffende trap: het eerste, het voornaamste. We weten niet hoeveel aartsengelen er zijn. Hoe de verhouding is tot de cherubs, serafs en andere hemelse wezens is ook onbekend.”

Kan een engel ook nu nog verschijnen?

Ook na de tijd van de apostelen wordt er in het Nieuwe Testament nog gesproken over engelen. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat engelen nu niet meer zouden verschijnen. In de Bijbel worden zij altijd als mannen gezien, maar een engel zou misschien net zo goed een vrouwelijke gestalte aan kunnen nemen, waarom niet?”  

Moeten we bang zijn voor engelen?

In de Bijbel zien we dat mensen met grote angst kunnen reageren als ze een engel zien. Blijkbaar verschijnen ze in een gedaante die best schrikwekkend kan zijn, maar elke keer stellen ze mensen gerust. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een engel, ook al ziet hij er indrukwekkend uit.” 

Is een engel oproepbaar?

In de Bijbel zien we dat God altijd het initiatief neemt om een engel te sturen. Hij is degene die mensen helpt en soms gebruikt Hij daar engelen voor. Er zijn geen voorbeelden van mensen die zich tot engelen richten. Ook zien we in de Bijbel niemand die op zoek is naar een engelverschijning. Engelen komen niet op afroep, maar verschijnen onverwacht. Ook wij moeten ons niet te veel op engelen focussen. De aandacht ligt altijd op God, op Jezus of op de boodschap, en niet op de boodschappers. Wel mogen we God vragen zijn belofte te vervullen dat Hij engelen zal sturen om ons te beschermen.” 

Kan iedereen een engelenervaring krijgen?

God laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Dat ook niet-christenen kunnen worden beschermd door God zou je kunnen veronderstellen op grond van deze woorden van Jezus.”

Hoe weet je of je met een engel van God te maken hebt?

Je kennis van God is je criterium om te toetsen of een engel van God komt of niet. Brengt de engel vrede, licht en liefde of helpt hij je van de wal in de sloot? We moeten wel altijd kritisch blijven, want de duivel kan zich voordoen als een engel van het licht. Check je ervaring dus aan de hand van de Bijbel en raadpleeg God erover. Hij geeft je wijsheid over hoe je ermee om moet gaan.”

Metta Wierenga doceert nieuwtestamentische vakken en hermeneutiek aan diverse opleidingen van het Evangelisch College.

Tekst: Jolande Bijl


Dit artikel was te lezen in Eva 10 van 2016. Meer mooie artikelen lezen? Vraag hier een gratis proefnummer aan!