Eva Logo
25 mei 2018 in Geloof

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter Nederlands Bijbelgenootschap

Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vandaag benoemd tot voorzitter van het Nederlands en Belgisch Bijbelgenootschap. Vorig jaar vertelde ze aan de hand van het Onze Vader haar verhaal in Eva. "Het uitspreken dat God alles in de hand heeft, zorgt er bij mij voor dat ik het makkelijker kan dragen. "

Onze Vader

“Om eerlijk te zijn heb ik moeite om het woord ‘Vader’ voor God te gebruiken. Voor mij zou je ook moeder, onze ouder, of onze voeder kunnen zeggen. Het woord Vader pint God vast aan een bepaald beeld. In mijn studententijd ben ik tot geloof gekomen en toen was ik daar radicaal in, maar als predikant heb ik gemerkt dat er mensen zijn die zich thuis voelen bij dit beeld. Daarom heb ik geleerd om niet alleen ‘God’, maar ook het woord Vader te gebruiken.”

Uw naam worde geheiligd

“Je kunt in je leven allerlei dingen najagen, hopen en verlangen, maar gerichtheid op God en de wil van God heeft iets wat het leven op een ander plan tilt. Door Hem eer te geven kom je los van al je eigen deelbelangen waar je in verstrengeld kunt raken. De zorg over je hypotheek, over een nieuwe baan… Ik probeer met Gods ogen naar de wereld te kijken.”

Uw wil geschiede

“Ik moet denken aan de geboorte van onze dochter jaren geleden. Tijdens de bevalling was er de angst dat ze het benauwd had gehad en dus moesten we plankgas naar het ziekenhuis. Mijn echtgenoot heeft een broer die zwaar gehandicapt is. In zijn gezin leeft bij alle kinderen een beetje de angst om ook een gehandicapt kind te krijgen. Terwijl we allemaal de waarde van die broer zien, maar toch is het niet iets waar je op hoopt. Ik weet nog goed dat Kees in de auto zei: ‘Als God een gehandicapt kind voor ons in petto heeft, dan is dat het.’ Bijzonder dat juist mijn man dat zei, want hij heeft ‘bezorgdheid’ meer als grondhouding en ik daarentegen vertrouwen. Maar toch gaf die gedachte ons beiden rust. En dan bedoel ik niet dat God aan de touwtjes trekt en denkt: ‘laat daar een gehandicapt kindje komen…’.

God is voor mij Degene die je helpt om te gaan met je omstandigheden. Het uitspreken dat God alles in de hand heeft, zorgt er bij mij voor dat ik het makkelijker kan dragen. Maar in pastorale gesprekken heb ik ondervonden dat je soms niet te vroeg met God moet aankomen. Dat ik als predikant er ben brengt al iets van die dimensie in het gesprek. God is bij ieder mensenkind en dat verbeeld ik mij op dat moment.”

Geef ons heden ons dagelijks brood

“We zijn vaak geneigd om te bidden dat we ‘het brood’ nemen wat we nodig hebben, maar ik geloof dat we deze zin precies andersom moeten uitleggen: Laten we ervoor zorgen dat we niet te veel naar ons toehalen, maar gebruiken wat God ons geeft. Het klimaat is hierin een voorbeeld. Het is een groot thema die ik op verschillende manieren op de agenda probeer te zetten. Via Kerk in Actie en de Wereldraad was ik betrokken bij de onderhandelingen in Parijs. Dat is de politieke kant, maar het bepaald ons ook in het dagelijks leven. Hoeveel vlees eet je en welke schoonmaakmiddelen gebruik je? Maar ook, hoe ga je om met kerkgebouwen? Zo hebben we de zogenaamde ‘groene kerken’ waarvan we natuurlijk hopen dat de mensen die er komen ook bewuster gaan leven.”

Vergeef ook onze schulden, gelijk ook wij vergeven...

“Ik heb in mijn vroege jeugd te maken gehad met seksueel misbruik. Als ik het vergelijk met andere verhalen rondom misbruik is het nog een betrekkelijk kleine gebeurtenis… Maar toch, ik merk dat, ondanks dat ik de persoon in kwestie al veertig jaar niet meer tegenkom, het mij gevormd heeft. Ik heb er los van moeten komen. Dat zit soms in kleine dingen. Bijvoorbeeld een voorwerp die je met die persoon associeert. Maar ik heb gemerkt dat als je daar los van kunt komen, het jezelf bevrijdt. Doordat ik heb kunnen vergeven, zit ik niet meer vast aan het onrecht dat mij is aangedaan.”

Tot in eeuwigheid

“Ik sluit het Onze Vader altijd af met ‘in eeuwigheid’. Dat geeft namelijk een ander perspectief op je leven. Denk je dat het ooit goed komt met de mensheid, of denk je dat God bij je binnen kan breken en je er op allerlei momenten in je bestaan iets aan kunt hebben? Op dat laatste hoop ik en daar vertrouw ik op.”

Hier kun je een artikel lezen over Karins nieuwe voorzitterschap.