Eva Logo
19 mei 2018 in Geloof

Wat vieren we met Pinksteren?

We zitten midden in het Pinksterweekend en zo’n beetje half christelijk Nederland is te vinden bij Opwekking, dé Pinksterconferentie. Dat Pinksteren een feest is, is een feit. Maar wat vieren we tijdens dit lange weekend eigenlijk?

Pinksteren in het kort

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest die tien dagen na Hemelvaartsdag plaatsvond. Jezus was terug naar de hemel gegaan, maar had beloofd dat Hij de Trooster zou sturen om de achtergebleven apostelen tot steun te zijn. Die kwam letterlijk aanwaaien. Toen er zo’n 120 volgelingen van Jezus bij elkaar waren op eerste Pinksterdag, klonk er plotseling het geluid van een hevige windvlaag. Ook verschenen er vlammen, die boven de hoofden van iedereen stil bleven staan. Alle aanwezigen werden vervuld van Gods Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Zo konden ze Gods boodschap vertellen aan iedereen in Jeruzalem. Er waren op dat moment namelijk veel Joden in de stad met verschillende moedertalen. Door Gods Geest kon iedereen de woorden van de apostelen verstaan. Op die dag werden er zo’n drieduizend mensen overtuigd van Gods genade en lieten zich dopen. De eerste opwekking had plaatsgevonden.

Het uitgebreide Pinksterverhaal is te lezen in Handelingen 2.

Het begin van de kerk

Pinksteren wordt ook wel gezien als de start van de christelijke kerk. De drieduizend mensen die zich bekeerden, vormden samen de eerste gemeente. Samen deelden ze al hun bezittingen en bleven ze getuigen van Jezus’ opstanding naar de mensen om hen heen. Later zou de kerk extreem onderdrukt worden, en ook vandaag de dag zijn in sommige landen kerkelijke gemeenschappen niet veilig.

Officiële oorsprong

Voordat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond, had het Pinksterfeest een andere invulling. Het was een Joods oogstfeest, ook wel het Wekenfeest genoemd. Het woord ‘pinksteren’ is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig. De Joden telden vijftig dagen vanaf de dag dat de eerste oogst werd binnengehaald, en vierden op die dag het Pinksterfeest. Meer over de oorsprong van dit feest kun je lezen in Leviticus 23:15-21, Numeri 28:26 en Deuteronomium 16:9.   

Pinksteren vieren

In de kerk wordt op Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. We kennen nu twee Pinksterdagen, maar in de vroege Middeleeuwen duurde dit feest een hele week! Nu is Opwekking het grootste Pinksterevenement in Nederland. Ook worden er op verschillende plekken in ons land openluchtdiensten gehouden op Tweede Pinksterdag. Het hoofddoel van deze evenementen is om het geestelijk leven te laten vernieuwen door Gods Geest.

 

Pinksteren in beeld

Kijk voor een visuele en samenvattende uitleg van Hemelvaart en Pinksteren deze onderstaande video:

Om te bewaren!

En hier hebben we een leuke Pinksterdownload voor je (bijvoorbeeld om in te stellen als achtergrond op je telefoon):

Illustraties: Hanna Nap