Eva Logo
6 juni 2018

Grote zorgen: christelijk gezin uitgezet naar moslimland

Een moslimgezin bekeerde zich tot het christendom. De stichting Gave gelooft de oprechtheid hiervan, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft ze toch uitgezet naar een land waar christenen worden vervolgd.

Naast deskundigen van Gave zijn betrokkenen uit een kerkelijke gemeente ervan overtuigd dat de bekering oprecht is. Ook Evelien*, die na een ontmoeting in een taalcafé bevriend met het gezin raakte, gelooft hen. “Je kunt niet in iemands hart kijken, maar wel zien wat er uit het hart tevoorschijn komt. Ik heb gehoord hoe deze mensen tot geloof zijn gekomen en zag hen groeien in geloof,” laat ze aan het Reformatorisch Dagblad weten.

Toch is het gezin op het vliegtuig gezet naar een land waar volgens stichting Open Doors christenvervolging plaatsvindt. Het land staat zelfs in de top tien met landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. Evelien vreest voor hun veiligheid. Volgens haar kreeg de vrouw van het gezin al voor haar uitzetting via de telefoon doodsbedreigingen van mensen uit haar land, vanwege haar bekering tot het christendom.

Ze kreeg dromen van God

Volgens Evelien maakte de man van het gezin kennis met het christelijke geloof. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn vrouw volgde op een later moment. Ze maakte een bijzondere genezing mee en kreeg ‘dromen van God’.

Het echtpaar heeft zich in Nederland laten dopen. Ook hebben ze hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen en voedden ze hun kinderen op als christenen. Daarnaast namen ze deel aan Bijbelstudies en een gebedsgroep en waren ze betrokken bij evangelisatiewerk en geloofsopbouw van jonge gelovigen uit hun cultuur.

De eerste asielaanvraag van de vrouw van het gezin werd afgewezen. Bij de tweede aanvraag pakte ze het anders aan en benadrukte ze dat ze christen was geworden. De IND achtte de bekering van haar man ongeloofwaardig en daarmee ook die van haar. De rechter beval de IND daarop een nieuw besluit te nemen, met inachtneming van het rapport van Gave, laat dr. Marnix Visscher van stichting Gave aan het Reformatorisch Dagblad weten; de interkerkelijke organisatie Gave zet zich in voor christelijke vluchtelingen.

Bekering ongeloofwaardig

In het rapport van Gave is te lezen dat de IND de vrouw geen gelegenheid bood om vanuit haar hart te spreken. Daarnaast is de stichting van oordeel dat er sprake is van een passieve bekering, ze ging niet op zoek naar een ander geloof. Gave is van mening dat haar verhaal authentiek en geloofwaardig is. Ondanks de zienswijze van Gave oordeelde de IND na een nieuw gehoor dat de bekering ongeloofwaardig is.

Toen Gave het nieuwe besluit van de IND onder de loep nam, stuitte de stichting op ‘cruciale fouten’. Zo zou het IND de richtlijnen van een actieve bekering hebben gehanteerd in plaats van een passieve bekering. Daarnaast is de verklaring van de gemeente volgens Gave niet serieus genomen. De IND keek vooral naar de eerste asielaanvraag. De asielzoeker ging tevergeefs tegen de uitspraak in beroep.

Gave stuurde in de week van de uitzetting een protestbrief naar de directie van IND met het dringende verzoek om het gezin niet uit te laten zetten. Dat doet Gave niet zomaar, sterker nog, dit is de eerste keer dat de stichting dit heeft gedaan. Toch kan Gave niet voorkomen dat het gezin wordt teruggestuurd naar het land van herkomst.

'Nooit eerder heb ik bij vrienden zulke wanhoop gezien'

De laatste ontmoeting met de asielzoekers viel Evelien zwaar: “Nooit eerder heb ik in de ogen van vrienden zo’n angst en wanhoop gezien. Ze zeiden: ‘Waarom wordt er niet naar ons geluisterd? Dit is niet rechtvaardig’.” Hoe het nu met het gezin gaat, weet Evelien niet. Ze maakt zich grote zorgen.

In een reactie laat een woordvoerder van de IND weten dat er een zorgvuldig beoordeling heeft plaatsgevonden en er in deze zaak geen fouten zijn gemaakt. “Op grond van een integrale beoordeling kan het zijn dat de IND, op basis van het gehele dossier, tot een andere conclusie komt dan bijvoorbeeld stichting Gave”, aldus de woordvoerder.

* Evelien is een gefingeerde naam.

Bron: Reformatorisch Dagblad