Eva Logo
homeschooling home schooling
30 juni 2018 in Hoofd & hart

Rianne geeft haar kinderen thuisonderwijs

Geen schoolbel of speelkwartier, maar thuis leren lezen en schrijven. Voor David (6), Timo (4) en Vera (2) is deze vorm van onderwijs gesneden koek. Moeder Rianne (32): "Het gaat bij ons minder om ikke ikke."

“Na mijn studie Verpleegkunde werkte ik met plezier een paar jaar. Toen ik trouwde met mijn man Jesse, wisten we al dat we graag thuisonderwijs zouden geven. Voor ons is de Bijbel het fundament van ons leven. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en kiezen ervoor om zelf de kinderen les te geven. In onze omgeving konden we geen school vinden die paste bij onze levensovertuiging. Daarom dienden we bezwaar in tegen de Leerplichtwet.

Geen verplichting

Wij zien thuisonderwijs als een vloeiend proces. Vanaf je geboorte leer je. Daarom zeggen we ook niet dat je vanaf 4 jaar verplicht elke dag twee uur aan tafel moet voor school. We kijken vooral waar de kinderen aan toe zijn. David kende met drie jaar alle letters en Timo begint ze nu te herkennen. Ieder kind is anders.

Dagschema

Onze dagen zien er anders uit dan die van een gemiddelde Nederlander. Wij staan ’s ochtends op en eten gelijk warm. Gek hè? Daar krijg ik zelf veel energie van en voor de kinderen maakt het niets uit. Eten koken doen we gezellig samen. Vervolgens ruimen we af, kleden we ons aan en ga ik zitten met David. Timo betrek ik er steeds vaker bij. Dan werken we rekenen, schrijven en lezen af. Daarvoor gebruik ik werkboekjes, maar soms bedenk ik ook zelf creatieve oefeningen. Een keer per twee weken huren we een gymzaaltje af. Dan hebben we gymles met andere thuisonderwijskinderen uit de buurt. Mijn man heeft een gymopleiding gevolgd en geeft de lessen; we bereiden ze vaak samen voor.  

Creatie als basis

Als de kinderen ouder worden en vakken zullen volgen als aardrijkskunde, gaan we meer methodes gebruiken. Daarbij gaan we op zoek naar christelijke varianten die creatie als basis hebben. Dat past bij onze manier van leven.

Hechte band

Omdat we altijd bij elkaar zijn, hebben we een hele hechte band. Je kunt elkaar wel even niet aardig vinden, maar nog steeds moet je met elkaar samenwerken en spelen. Doordat de dagen zo stabiel zijn, merk ik veel rust bij de kinderen. Ook gaat het bij ons thuis minder om ikke ikke. We delen veel met elkaar en richten ons minder op het competitieve. Als iemand wint met een spelletje, zeggen we bewust: 'Hè, wat fijn dat je hebt gewonnen!'

Nieuwsgierig

'Mam, mag ik alsjeblieft naar school?' Dat hebben de kinderen me nog nooit gevraagd. Natuurlijk zijn ze wel benieuwd hoe het er daaraan toegaat. Daar vertellen we eerlijk over en de kinderen spelen ook samen met kinderen die wel naar school gaan.

Omdenken

De meeste mensen kunnen wel thuisonderwijs geven, maar het is echt omdenken. Ik kan het iedereen aanraden. Maar iedereen is anders en heeft een andere roeping in zijn leven. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we de vrijheid hiervoor hebben in Nederland. Als je thuisonderwijs overweegt, zou ik zeker de uitdaging aangaan.”

 

Wat vindt de regering van thuisonderwijs?

In 2016 diende staatssecretaris Dekker een wetsvoorstel in, waarin stond dat thuisonderwijs aan bepaalde eisen moet voldoen, zoals een goedgekeurd onderwijsplan en minimaal hbo-niveau bij ouders. Inmiddels is het wetsvoorstel van tafel, en staat in het regeerakkoord een zinsnede die bepaalt dat thuisonderwijs wettelijk geregeld zal worden, inclusief op thuisonderwijs toegesneden toezicht. Arie Slob, de huidige verantwoordelijke minister, hoopt binnen deze kabinetsperiode, in overleg met de betrokkenen, een nieuwe wet op te stellen.

Tekst: Leonie van Ark