Eva Logo
liefde
12 juli 2018 in Geloof

20 bijbelverzen voor op je trouwkaart

Ga jij binnenkort trouwen of vind je het gewoon heerlijk om mooie bijbelverzen over de liefde te lezen? Dan hebben wij hier hét lijstje voor jou! Met deze 20 prachtige verzen over liefde en het huwelijk heb je zo een tekst gevonden voor op jullie trouwkaart.

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Spreuken 3:3
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Genesis 2:18
God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.

1 Korintiërs 13:8
De liefde zal nooit vergaan.

Romeinen 13:8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

lief

Kolossenzen 3:14
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

1 Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Markus 10:9
Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

Hooglied 6:3
Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootse hiervan is de liefde.

lief

1 Korintiërs 13:4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

1 Korintiërs 16:14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Efeziërs 4:2
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Prediker 4:9
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.

lief

Hosea 2:19
In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de Heere kennen.

Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Marcus 10:8
En die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.         

Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Psalm 118:24
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Heb een geweldige trouwdag en veel zegen toegewenst!