Eva Logo
Podcast Ron van der Spoel Eva Kloosterretraite
20 juli 2018 in Geloof

Podcast Ron van der Spoel over Hanna #1

Tijdens Eva's Kloosterretraite 2018 hebben we samen met Ron van der Spoel stilgestaan bij het leven van de Bijbelse vrouw Hanna. Zijn overdenkingen zijn na te luisteren via deze podcast. Het thema van de eerste aflevering is: worstelen en uitstorten. Luister je mee?

Aflevering 1 - Worstelen en uitstorten

Hoe kunnen wij echt, open en eerlijk voor God zijn? Zodat God Zijn werk in onze harten en onze levens kan doen? Daar denken we samen met Ron van der Spoel over na. Je thuissituatie, alles wat je nu in je gedachten en in je hart hebt, laat het daar. Hanna nam het ook mee naar de tempel. Leg het niet naast je neer, maar breng het bij God. 

We lezen 1 Samuël 1:

In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij Had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en Hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: 'Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?'
(1 Samuël 1: 1-8, NBV)
 

Luister hier de podcast:

 

Wil je ook de tweede aflevering van deze serie met Ron van der Spoel luisteren? Klik dan hier