Eva Logo
Podcast Ron van der Spoel Eva Kloosterretraite
27 juli 2018 in Geloof

Podcast Ron van der Spoel over Hanna #2

Tijdens Eva's Kloosterretraite 2018 hebben we samen met Ron van der Spoel stilgestaan bij het leven van de Bijbelse vrouw Hanna. Zijn overdenkingen zijn na te luisteren via deze podcast. Het thema van de tweede aflevering is: belijden. Luister je mee?

Aflevering 2 - Belijden

In de diepte van het lijden leer je dingen van God, die je niet op een andere manier ontdekken kunt, stelt Ron van der Spoel. Hanna gaat met haar moeite, haar verdriet, haar worsteling naar God. De moeite die ze heeft met Peninna, met haar omgeving, met zichzelf en met God. Uit de diepte roept ze tot God. Vele van ons zullen die diepte herkennen. Ontdek wat je hierin van Hanna kunt leren.

We lezen uit 1 Samuël 1:

Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte af: 'HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, Uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.' Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: 'Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!' 'U vergist u, heer,' antwoordde Hanna. 'Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. Denk niet dat ik een slechte vrouwe ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.' 'Ga dan in vrede,' antwoordde Eli. 'De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.' 'Ik dank u voor uw vriendelijkheid,' zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.
(1 Samuël 1:9-18, NBV)

 

Luister hier de podcast:

 

Wil je ook de derde aflevering van deze serie met Ron van der Spoel luisteren? Klik dan hier.