Eva Logo
Podcast Ron van der Spoel Eva Kloosterretraite
9 augustus 2018 in Geloof

Podcast Ron van der Spoel over Hanna #4

Tijdens Eva's Kloosterretraite 2018 hebben we samen met Ron van der Spoel stilgestaan bij het leven van de Bijbelse vrouw Hanna. Het thema deze vierde, en tevens laatste aflevering is: dankzeggen. Luister je mee?

Aflevering 4 - Dankzeggen

Hanna gaat soms diep in haar loslaten, in haar zoeken, in haar worstelen. Maar nu is Hanna blij, dat horen we haar lied. Hanna is intens dankbaar voor de verhoring van haar gebed, maar ze is ook dankbaar voor wat ze heeft ontdekt over hoe God werkt. Het is bij God altijd de omgekeerde wereld: wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden en wie verhoogd, zal vernederd worden. Dat is precies het tegenovergestelde dan bij ons. Voor de wereld moet je sterk zijn, maar God kijkt naar wie nederig is.

We lezen 1 Samuel 2:

'Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.' Toen knielde Eli voor de HEER, en Hanna bad:
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij Uw hulp beleef ik vreugde.
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan U,
geen rots is er als onze God.
Gebruik toch geen grote woorden, 
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door Hem worden onze daden gewogen.
De boog van de helden is gebroken,
en wie wankelen weten zich gesterkt.
Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood,
en wie hongeren zijn verzadigd.
De onvruchtbare baart zeven zonen,
en wie veel kinderen heeft, verwelkt. 
De HEER doet sterven en doet leven,
zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.
De HEER maakt arm en Hij maakt rijk,
vernedert diep en heft hoog op.
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 
Hij houdt een ereplaats voor hen vrij.
Van de HEER zijn de pijlers der aarde
waarop Hij de wereld heeft vastgezet.
Die Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad,
maar de zondaars komen om in het duister.
Ontoereikend is de menselijke kracht:
wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken,
vanuit de hemel dondert Hij hun toe.
De HEER spreekt recht over heel de aarde,
Hij geeft macht aan de koning die Hij kiest
en verhoogd het aanzien van Zijn gezalfde.’
(1 Samuël 1: 28 - 2: 10, NBV)

 

Luister hier de podcast: