Eva Logo
9 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 5| Mirjam: 'Rollenspel'

Vorige week woensdag zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze beleven tien prachtige dagen vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag God of hij jou nieuwe inzichten geeft door het leven van Mirjam.

LEES

Exodus 15:20,21
Dan neemt Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de trommel in haar hand, en trekken alle vrouwen achter haar uit met trommels en met fluiten. Mirjam heft voor hen aan: “Zingt voor de Ene want hij is hoog verheven, het ros en zijn ruiter schoot hij in zee!”

EERSTE REFLECTIE

De aanbiddingsleidster is opgestaan en loopt met een grote stoet vrouwen door het volk. Bijzonder hoe Mirjam hier aangeduid wordt als profetes en zus. Eerst haar geestelijke connectie en daarna haar aardse connectie. Deze rollen lopen soms parallel aan elkaar. Mirjam stapt zonder gêne naar buiten en zingt haar lied voor God. Ze stapt uit de gebaande wegen vanwege een andere drijfveer dan haar gewone zussenrol. Ken jij situaties waarin jij dat doet? Hoe combineer jij meerdere rollen? Wat voor plek heeft God temidden van deze rollen?

STIL

Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op en/of teken ze uit.

LEES

Numeri 12:15
Dan wordt Mirjam uitgesloten, zeven dagen buiten de legerplaats; de gemeente is niet opgebroken voordat Mirjam zich er bij gevoegd had.

TWEEDE REFLECTIE

Van hoog naar laag. De profetes wordt de uitgestotene. Een rol is niet automatisch vast en voor altijd roemrijk. Ken jij ook situaties waarin mensen verschillende rollen hadden, die uitersten van elkaar vormden? Mirjam wordt gered door het pleidooi van haar broer Mozes. Nu blijkt de familierol haar redding. De afwijzing was een harde les. De aanname een gebaar van genade. Wanneer ben jij heel bewust ‘aangenomen’, door iemand als persoon of in een gemeenschap? Hoe voelde dat? Ervaar je dat je bent ‘aangenomen’ door God? En andersom: heeft het je wel eens moeite gekost (of had je meer tijd nodig) om iemand weer ‘aan te nemen’?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.