Eva Logo
9 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 6| Samaritaanse vrouw: 'Water'

Vorige week woensdag zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze beleven tien prachtige dagen vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag aan God of Hij jou nieuwe inzichten geeft door de Samaritaanse vrouw.

LEES

Johannes 4: 10,1
Jezus antwoordt en zegt tot haar: “Als u wist van de gave van God en wie het is die tot u zegt: ‘Geef mij te drinken!’, dan zou ú het hém vragen en zou hij het u gegeven hebben: levend water!” Zij zegt tot hem: “Heer, een schepbak hebt u niet en de put is diep, waar hebt u het dan vandaan, het levende water?”

EERSTE REFLECTIE

Water! Hetzelfde woord, maar Jezus lijkt er een compleet andere betekenis aan te geven dan de Sameritaanse vrouw. Levend water? Maar hoe dan? Jezus spreekt in raadselen. Toch vergroot hij haar perspectief. Ze is getriggerd en durft hem te vragen om meer. Heb jij Jezus onlangs nog gevraagd om levend water, oftewel om meer? In welk aspect van jouw leven begrijp je God niet, maar wil je wel een ander perspectief? Jezus benadert deze vrouw, wat op zichzelf al grensverleggend is. Verwacht jij van Jezus het reguliere, of sta je ervoor open dat Hij jou met het onverwachte kan benaderen?

STIL

Wees vijf minuten en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op en/of teken ze uit.

LEES:

Johannes 4: 14
“Maar wie zal drinken van het water dat ik hem zal geven, krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid. Nee, het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water, dat opwelt tot eeuwig leven!” De vrouw zegt tot hem: “heer, geef mij dat water, dat ik geen dorst meer krijg en niet hierheen hoef te komen om te scheppen!

TWEEDE REFLECTIE

Jezus doet de vrouw een aanbod dat het haar voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Maar zij pakt het aan! Uit haar reactie blijkt dat ze nog niet alles begrijpt, maar het verlangen is er. Zij denkt praktisch, aan haar dagelijks lijden dat opgelost mag worden. Jezus kijkt veel verder. Hij ziet een eeuwige werkelijkheid voor haar. Waar kijk jij naar? Naar welke bron van water verlang jij?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.