Eva Logo
11 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 7| Debora: 'Palmboom'

Vorige week woensdag zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze beleven tien prachtige dagen vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag God of hij jou nieuwe inzichten geeft door het leven van Debora.

LEES

Richteren 4:4,5
Debora, een vrouw die profetes was, vrouw van Lapido; zij heeft Israël gericht in die tijd. Zij zetelt onder de palm van Debora, tussen Rama en Bet El, in het bergland van Efraïm; tot haar klimmen de zonen en dochters van Israël op voor rechtspraak.

EERSTE REFLECTIE

Opnieuw een sterke vrouw die twee rollen had. De mensen om haar heen wisten haar te vinden als ze verstandig advies nodig hadden. Een vrouw van inzicht en wijsheid. En daarmee richtte zij Israël in die tijd. Hoe ben jij bereid om jouw inzicht en wijsheid door God te laten gebruiken? Debora zat onder de palmboom. Een palmboom is een vruchtdragende boom, die heel groot kan worden. Net zoals een palmboom zijn wortels diep de grond inboort om water te putten in de woestijn, putte Debora van het levende Water voor haar wijsheid. Waar zoek jij je wijsheid?

STIL

Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op en/of teken ze uit.

LEES

Richteren 5:3
Hoort Koningen, machtigen luister goed: ik, voor de Ene hef ik een zang aan, ik maak muziek, voor de Ene, Israëls God!

Richteren 5:31b
O Ene, en wie hem liefhebben zijn zoals de zon uittrekt in zijn kracht!

TWEEDE REFLECTIE

De kracht van Debora is bijzonder! In haar wijsheid liet ze zich zo gebruiken, dat de oorlog gewonnen werd. Debora zingt een danklied naar God. Net als Mirjam, Hanna en Maria zijn de woorden van dit lied verder gegaan dan zij misschien ooit beseft heeft. Welk danklied kun jij maken voor God? Waarin wil je dat God jou onstuitbaar maakt?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.