Eva Logo
29 oktober 2018 in Geloof

Gods stem verstaan: ‘Voor mij was het een ontdekkingsreis’

Jona, Samuël en Mozes hoorden in de tijd van de Bijbel letterlijk Gods stem. Vandaag de dag spreekt God nog steeds. Hanneke van Dam schreef er een boek over. “Het begint ermee dat je er bewust van moet zijn dat God spreekt.”

“Ik fietste door Amsterdam en plotseling hoorde ik heel duidelijk: ‘Stap van je fiets af.’ Dus ik remde en stapte af. Toen stond ik daar zomaar midden op de straat naast mijn fiets. Terwijl ik daar stond, raakte een auto naast mij in de slip en kwam een paar meter voor mij tot stilstand. Ik besefte: als ik nu niet was gestopt, was ik dood geweest. Dat was een moment dat ik Gods stem heel duidelijk hoorde.”

Mongolië

Hanneke studeerde sociale wetenschappen in Utrecht en Amsterdam en werkte onder andere als gedragsdeskundige bij de Kinderbescherming. In 2000 laat ze haar leven in Amsterdam achter en vertrekt voor zendingswerk naar Mongolië. “Soms kan luisteren naar Gods stem een grote impact hebben. Toen ik in Amsterdam woonde, dacht ik vaak: op een dag vlieg ik eruit. Een vreemde gedachten en ik had geen idee waar dat vandaan kwam. Uiteindelijk riep God mij om zendingswerk te doen in Mongolië.”

Zoeken en vinden

“Er is tijd voor nodig om Gods stem te verstaan. Voor mij was het een hele ontdekkingsreis. Ik realiseerde me dat theoretische kennis over God en Jezus niet genoeg is, dat het ook gaat om de persoonlijke relatie die je met Hem hebt.

‘Je hebt Gods stem al gehoord, omdat je in Hem gelooft’ 

Ik ben toen echt gaan zoeken. Ik ben meer in de Bijbel gaan lezen en schreef veel dingen op. Andere mensen inspireerden mij ook. Het was vallen en opstaan, maar wie zoekt die vindt. Het meest bemoedigende wat iemand toen tegen mij zei was: ‘Je hebt Gods stem al gehoord, omdat je in Hem gelooft.’ 

Het begint er eigenlijk mee dat je er bewust van moet zijn dat God spreekt. Daar mag je Hem ook specifiek om vragen.”

Misverstanden

“Veel christenen denken dat sinds de apostelen gestorven zijn, God niet meer regelrecht tot ons spreekt. Dat we nu het Woord hebben en dat dat het is. Of ze denken dat het niet voor alle christenen is alleen voor ‘specialisten’. Maar Jezus zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem’.

Anderen zijn bang dat het de duivel is die spreekt. Ik vergelijk dat met mensen die bang zijn voor voedselvergiftiging. Uit angst eten ze niks meer, waardoor ze verhongeren. Als je niet meer durft te luisteren naar Gods stem uit angst voor de duivel zal je ‘verhongeren’. 

'De Bijbel is de bron'

De Bijbel is de bron. Als je denkt dat God tot je spreekt, toets dat dan aan Zijn Woord. Lees je Bijbel. Kijk wat Jezus zegt. Vraag raad aan anderen. Hoe groter de kwestie, hoe belangrijker het is om bevestiging te zoeken.”

Vader

Mijn vader overleed toen ik 21 was, vlak voordat ik op kamers ging. Ik liep een keer de trap van mijn studentenkamer op en ik realiseerde me ineens: hij gaat nooit mijn kamer zien. Dat raakte me zo erg, ik was zo intens verdrietig. Ik zei toen tegen God: Heer, ik heb een woord nodig. Ik pakte mijn Bijbel en las toen Psalm 10:13,14 in de NIV-vertaling. De laatste zin is: You are the helper of the fatherless

Bijna dagelijks heb ik zulke ervaringen, maar het is niet altijd drama. Het is voor mij echt een levensstijl. Maar het is ook niet zo dat ik ’s ochtends voor de kast sta en aan God vraag of ik een blauw of een groen shirt aan moet doen.”

------------------------------------------

Wil je meer weten of Hannekes roeping om zendingswerk te gaan doen? Lees dan dit artikel.

Aan de hand van Hannekes boek ‘Gods stem horen’ heeft uitgeverij Gideon een challenge ontwikkeld. Deze challenge is bedoeld als een stimulans in je persoonlijke wandel met God en neemt je in 31 dagen mee langs verschillende onderwerpen en thema’s. Meer informatie lees je hier en hier. 

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Hanneke en zelf ook een echte bidder? Tijdens onze Eva-activiteiten kunnen we jouw inzet als bidder goed gebruiken, zoals je ook hier kunt lezen!