Eva Logo
5 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 1| Ester: 'Adoptie'

Gisteren zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze gaan tien prachtige dagen tegemoet vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag aan God of hij jou nieuwe inzichten geeft door Ester.

LEES

Ester 2: 8
En het geschiedt, als het woord van de koning en zijn voorschrift te horen is en vele meisjes in de burcht Susan onder de hand van Hegai worden verzameld, dat Ester zich in het huis van de koning laat opnemen.

EERSTE REFLECTIE

Ester wordt geadopteerd door haar oom Mordechai. Daarna wordt ze meegenomen door de koning en wordt ze opnieuw opge- nomen. Ester kent haar nieuwe omgeving niet, maar wordt onder toezicht van Hegai geplaatst. Zij moet de vertrouwde band met Mordechai loslaten. Kun jij gemakkelijk in een nieuwe omgeving zijn? Welke vertrou- weling moe(s)t jij loslaten? Op wat voor manier is God meegereisd? Heb je Hem al bewust aangesproken als reisleider? Kun je zien dat je onder zijn leiding reist?

STIL

Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God.
Schrijf ze op en/of teken ze uit.

LEES

Ester 2: 10
Ester heeft niets gemeld over haar gemeen- schap en haar geboortegrond, want Mordechai had haar geboden om dat niet te melden.

TWEEDE REFLECTIE

Ester werd in een nieuwe omgeving geplaatst zonder dat zij zich mocht laten kennen. Ze droeg bewust een geheim
met zich mee. Ben jij hier met een bewust geheim? Durf jij jezelf helemaal voor een ander open te stellen? Hoe laat jij je door God kennen? Waar verlang je naar in deze week? En wat wil jij je heel bewust voorne- men om deze week te laten zien?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.