Eva Logo
6 oktober 2018 in Geloof

Overdenking| Dag 2| De vrouw van Lot: 'Stilstand'

Afgelopen woensdag zijn honderd Eva-lezeressen naar Israël vertrokken. Ze gaan tien prachtige dagen tegemoet vol nieuwe ontmoetingen, bijzondere plekken, overdenkingen en geloofsverdieping. En jij kunt een stukje met ze meereizen!

Tijdens de reis staan we elke dag stil bij een Bijbelse vrouw. Zeven heel verschillende vrouwen; moedig, bang, volgzaam of juist eigenzinnig. Aan de hand van zeven overdenkingen mogen we ontdekken hoe deze vrouwen ons geloofsleven kleur kunnen geven. 

Speciaal voor jou als thuisblijver komen de overdenkingen ook elke dag online, zodat je een beetje meereist door Israël. Misschien kan de serie jou helpen om je leven van alledag even stop te zetten en je aandacht te richten op God. 

De teksten die gebruikt worden in deze overdenkingen, komen veelal uit de Naardense Bijbel. Een wat minder gebruikelijke vertaling, waardoor oude woorden soms een nieuwe invalshoek krijgen.

LICHT

Vraag God of hij jou nieuwe inzichten geeft door de vrouw van Lot.

LEES

Genesis 19: 25,
Deze steden en heel de vlakte ruïneert hij; met alle ingezetenen van de steden
en het gewas van de bloedrode grond. Achter hem kijkt zijn vrouw om: zij wordt een zuil van zout.

EERSTE REFLECTIE

De vrouw van Lot begeeft zich in een land van puin, waar zojuist zwavel en vuur is uitgestort. Wat heeft haar laten stilstaan? Twijfel? Angst voor het onbekende? Verdriet om wie ze achterliet? Het geluid van de regen moet angstaanjagend zijn geweest en de drang om te stoppen was groter dan de durf om door te gaan. Heb jij wel eens stilgestaan, terwijl je eigenlijk door moest? Wat is jouw grootste drempel in het nemen van stappen? Welke geluiden of stemmen belemmeren jou in vooruitgang?

STIL

Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op en/of teken ze uit.

LEES:

Genesis 19: 30
Uit Tsoar klimt Lot omhoog en gaat zitten in het bergland en zijn twee dochters met hem, want hij is bevreesd om zich in Tsoar neer te zetten; hij zet zich neer in een spelonk, hijzelf en zijn twee dochters.

TWEEDE REFLECTIE

De grote afwezige op die berg was Lots vrouw. Een verdrietige aanblik moet dit geweest zijn. Niet vooruitgaan maakt
je soms automatisch een afhaker of een afwezige. Ken jij het gevoel van stilstand? Noodgedwongen? Uit eigen keuze? Lukt het je om van stilstand naar vooruitgang te gaan? In welke beweging in jouw leven heb je Gods hand gezien?

BID

Vertel God jouw verlangen.
Besluit je gebed met het Onze Vader.