Eva Logo
Sinterklaas cadeau God verlanglijstje
30 november 2018 in Geloof

Verlanglijstje gemaakt? Deze 15 dingen krijg je sowieso cadeau

Wat heb jij aan Sint gevraagd dit jaar? Een lekkere geur, dat nieuwe boek, een horloge? Het is natuurlijk altijd maar de vraag of je ook krijgt wat je op je lijstje hebt gezet. Sommige Sints maken zich er makkelijk vanaf met je naam in chocoladeletters en een van internet geplukt gedicht…

Zo is het niet met God. Want wat je aan Hem vraagt, zal Hij je geven (Matteüs 7:7). En dat gaat niet per se over materiële zaken zoals een nieuw horloge – alhoewel Hij ook in praktische dingen voorziet – maar om eigenschappen en ‘kwaliteiten’ die horen bij het leven als Zijn kind.

De Bijbel staat vol met Gods beloftes aan jou. Vraag ze aan God – door ervoor te bidden – en je kunt erop vertrouwen dat Hij het je zal geven. Want al deze dingen horen bij het grootste geschenk dat we al hebben gekregen: Zijn zoon Jezus Christus.

(lees verder onder de banner) 

1. Rust

Matteüs 11: 28-29

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

 

2. Alles wat je nodig hebt 

Filippenzen 4:19

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

 

3. Vergeving en reiniging

1 Johannes 1:9

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

 

4. Een hoopvolle toekomst 

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

 

5. Nieuwe kracht en macht in overvloed

Jesaja 40:29-31

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

 

6. De liefde van God

Romeinen 8:37-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten nog krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
 

7. Toewijding aan Hem en eeuwig leven in Christus Jezus

Romeinen 6:22-23

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
 

8. De vrede van God

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

 

9. Leven met een doel

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

 

10. Bescherming als je verleid wordt

1 Korinthe 10:13

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

 

11. Bevrijding van angst

Romeinen 8:15

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

 

12. Troost

Matteüs 5:4

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

 

13. Sterkte, hulp en ondersteuning

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

 

14. Nabijheid en moed

Psalm 23:4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

 

15. Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid

2 Timotheüs 1:7

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

 

Welk cadeau kun jij extra goed gebruiken dit jaar?
 

Wist je dat je van het geven van cadeaus zelf ook heel gelukkig wordt? Lees hier waarom!