Eva Logo
Michelle van Dusseldorp vrijheid
18 december 2018

De vier vrijheidsstappen van Michelle van Dusseldorp

Nee durven zeggen, kwetsbaar zijn, keuzes maken vanuit je hart – dat is moeilijker dan het klinkt. Tijdens Eva’s Studietweedaagse op 22 en 23 februari 2019 leert psychologe Michelle van Dusseldorp ons in vier seminars hoe je groeit naar een leven in vrijheid.

“Vrijheid wordt vaak verward met ‘plezier’, of alles kunnen doen wat je wilt – maar vrijheid heeft meer te maken met het innerlijk vermogen om vanuit jezelf te kunnen kiezen. Om te leven zoals je bestemd bent om te leven, zoals God voor ogen heeft.” Michelle van Dusseldorp is directeur van Groundwork, een organisatie die gericht is op het toerusten van christenen op psychisch en geestelijk vlak, vanuit een Bijbelse basis. In haar werk merkt ze dat veel mensen vastlopen.

“Problemen in relaties, negatieve emoties, burn-outs; vaak heeft dat ‘in de soep lopen’ te maken met gebrek aan innerlijke vrijheid,” vertelt Michelle. “Je maakt keuzes vanuit verplichtingen, druk, verwachtingen of je eigen idee van hoe iets moet, in plaats van je eigen intrinsieke waarden en wil.”  En in die innerlijke vrijheid traint Michelle tijdens Eva’s Studietweedaagse, met het Bijbelboek Exodus als uitgangspunt. Ze legt alvast uit waar de vier seminars over gaan.

Seminar 1: Feestmaal

In het eerste seminar staat Michelle stil bij de definitie van vrijheid. “Als kind worden we ‘gesocialiseerd’ door wat grote mensen – onze ouders, school, de maatschappij – van ons willen,” vertelt Michelle. “Dat hoort erbij, maar in gezonde persoonlijkheidsontwikkeling is het de bedoeling dat de waardes en principes van buiten ‘verinnerlijkt’ worden. Bij een volwassen identiteit hoort keuzevrijheid. Om te vieren, te rouwen, gelukkig te zijn, down te zijn. Ik moet denken aan Prediker 3: er is een tijd voor alles. Vrijheid is het innerlijk vermogen om voluit al die dingen te leven.”

Seminar 2: Omweg

Seminar 2 gaat over tegenslagen en hoe je daarmee omgaat. Michelle: “Soms geeft het leven pijnlijke dingen waar je niet om hebt gevraagd. Vergelijk het maar met een splinter. Dat kan van alles zijn: het lukt je niet om een partner te vinden, je blijft ongewenst kinderloos, je kunt je opleiding niet afmaken. In dit seminar zet ik basisprincipes uit om met zo’n ‘splinter’ om te gaan.”

Michelle van Dusseldorp: 'Vrijheid wordt vaak verward met plezier'

Seminar 3: Schaduw

In seminar 3 gaat Michelle in op de dingen die onze vrijheid in de weg staan. “Grenzen, schuld, schaamte, angst, perfectionisme – er is zoveel dat ons tegenhoudt om vrijuit te kunnen kiezen. Mensen durven bijvoorbeeld geen nee te zeggen tegen een taak in de kerk. Eigenlijk wil je het niet, maar je bent bang dat iemand anders naar je gaat kijken. In dit seminar rekenen we af met al die dingen, om ze over te geven aan God.”

En die overgave aan God, die – net als de wolkkolom bij de Israëlieten – meebeweegt in ons leven, is niet makkelijk. “Dat heeft vaak te maken met je beeld van God. Denk je echt dat Hij het beste met je voorheeft? Ook willen we vaak onze eigen pijn vermijden. Jezelf overgeven voelt heel kwetsbaar en naakt. We denken vaak dat we iets waard zijn als we dingen voor elkaar hebben; dat werkt overgave tegen.”

Seminar 4: Triomftocht

Tot slot gaat het in seminar 4 over gedragsverandering. God wil ons meenemen naar ‘de overkant’, net zoals Hij de Israëlieten naar de overkant van de rivier leidde. “Na anderhalve dag praten over innerlijke dingen, eindig ik met wat dat betekent voor de dingen die je doet, en die je anders moet gaan doen,” vertelt Michelle. “Acts of triomph, noem ik dat: overwinningsmomenten. Vieren wanneer iets lukt, en wanneer het niet lukt, daarop reflecteren. Dit wordt dus iets praktischer.”

Een leven in complete vrijheid is volgens Michelle in dit leven een illusie. “‘Leven aan de overkant’ is leven in oprechte verbinding met jezelf, God en de anderen – op een zo vrij mogelijke manier.” En daarvoor hoopt Michelle hoop, perspectief en praktische handvatten te bieden.

Tijdens Eva's studie-weedaagse 2019 zijn de seminars van Michelle opgenomen. Je kunt ze hier terugluisteren!