Eva Logo
22 januari 2019 in Lijf & leven

Amazing Grace: ‘Opeens zag ik een open hemel!’

Denise* kreeg in 2006 een bijzonder beeld van God te zien. “Ik ben me sindsdien nog meer bewust van Gods bevrijding en redding!”

Denise: “Tijdens een dienst in onze kerk zongen we de Nederlandse versie van Amazing Grace: ‘Genade zo oneindig groot’. Tijdens het vierde couplet zag ik rechts boven de preekstoel ineens een groot wit, helder licht én ruimte: een andere dimensie, een open hemel. Ik zag allemaal mensen in witte kleren. Het is eigenlijk niet te beschrijven, het was heel bijzonder! Eén persoon herkende ik: Vincent*, een broeder uit de gemeente. Toen het beeld weg was, ben ik heel verbaasd. Ik had namelijk geen enkele aanleiding om aan deze broeder te denken. Het kwam uit het niets. Mijn gedachten vermenigvuldigden zich. Ik besefte dat het van God kwam en legde het in Zijn handen. Ik wist dat als Hij hier een bedoeling mee had, Hij dat wel zou laten zien.”

Verslaving

“Vincent kwam al een aantal jaren niet meer in de kerk. Hij was een gevoelig iemand en had moeite met het leven. Daardoor kreeg een verslaving hem in de greep. Ruim anderhalf jaar voor deze gebeurtenis zijn we met een gebedsteam een week lang elke avond speciaal voor hem en zijn gezin gaan bidden.” 

Thuiskomen

“Een paar dagen na dit beeld vroeg ik aan God welke bedoeling Hij hiermee had. Diezelfde dag bleek Vincent onverwachts doorgestuurd te zijn naar het ziekenhuis. Na een paar dagen kwam het bericht: hij was ongeneeslijk ziek. Mijn man en ik waren ontdaan en ontroerd. Door het bericht dat Vincent ongeneeslijk ziek was, maar ook door de betekenis van de boodschap van afgelopen zondag. Een boodschap van Hem: Vincent zal Thuiskomen! God is goed!” 

(tekst gaat door onder de banner)

‘Gods Geest zal het duidelijk maken’

“Ik moest deze boodschap doorgeven, dat was een zekerheid die God me gaf. Ik maakte een afspraak met onze predikant. Het leek me goed om dit met hem te delen. De predikant en ik vertrouwden erop dat Gods Geest duidelijk zou maken hoe en wanneer het verteld moest worden aan Vincent en/of zijn vrouw.” 

Gebedsverhoring

“Een paar dagen later ontmoette ik zijn echtgenote op onze gebedskring. In een stil gebed bad ik om Gods leiding. Al gauw werd duidelijk dat ik het aan haar onder vier ogen moest vertellen. Het bleek een rechtstreeks antwoord op haar gebed. Ze had zó gebeden zekerheid te mogen krijgen dat het goed zou zijn met hem als hij zou sterven. Door dit beeld wist deze biddende zuster zeker dat haar man voor altijd veilig bij God mag zijn. Wat een bemoediging, wat een boodschap. Wat een God!”

God is genadig

“Op Vincents grafsteen staat het lied dat zo getuigt van Gods liefde voor ons, het vierde couplet van het lied:

Als ik daar in Zijn heerlijkheid

Mag stralen als de zon

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid

Dat ik genade vond.

De doopnaam van deze broeder was Johannes: God is genadig.

Het lied Amazing Grace raakt me nu op een andere manier. Al hoor ik alleen maar de muziek, dan ben ik me bewust van de zekerheid van Gods bestaan. Dit ontroert me elke keer weer. Ik besef dat Hij echt bevrijding geeft! Hij bevrijdde Vincent, hij mocht thuiskomen. Amazing Grace!” 

 

*In verband met privacy zijn Denise en Vincent niet de echte namen van de betrokkenen

Eva neemt je dit jaar graag mee op reis. Op reis op 'De Weg naar Vrijheid'. Door het lied 'Amazing Grace' zijn we geïnspireerd geraakt onze eigen vrijheidsproclamatie te schrijven. Wat betekent vrijheid vandaag de dag voor ons? Dat hebben we met deze woorden proberen uit te drukken. Bekijk hier Eva's vrijheidsproclamatie.